Mesto sa s UNIZA stále nedohodlo. Na prevádzku novej športovej haly majú rozdielny názor


Foto: Mesto sa s UNIZA stále nedohodlo. Na prevádzku novej športovej haly majú rozdielny názor

Výstavba multifunkčnej športovej haly pri žilinskej univerzite teší študentov, športové kluby aj obyvateľov mesta. V Žiline totiž dlhodobo chýbajú kryté športové areály a tak všetci netrpezlivo odratávajú mesiace do ukončenia výstavby. Stať by sa tak malo v januári 2025.

Stále však nie je uzavretá otázka spolufinancovania novej haly. Mesto Žilina ešte v júni minulého roka prisľúbilo investíciu vo výške 1,5 milióna eur, čo sa malo odraziť v prevádzkovom poriadku športoviska. Zmluva, ktorá by tento vzťah upravovala, dodnes podpísaná nie je

Rokovania stále prebiehajú

Spolufinancovanie haly malo zabezpečiť, že športovisko bude môcť využívať aj verejnosť. Ak by totiž mesto do projektu nevstúpilo, môže sa stať, že hala bude prístupná iba pre študentov a športové kluby. To, že zmluva napriek pokročilému štádiu výstavby nie je podpísaná, preto vzbudzuje obavy.

V zápisnici zo stretnutia zástupcov mesta a zástupcov univerzity z 25. septembra 2023 je uvedené, že návrh tejto zmluvy má pripraviť UNIZA. Oslovili sme preto univerzitu, či je táto informácia aktuálna. „V tejto súvislosti čakáme na spätnú väzbu od Mesta Žilina,“ uviedol prorektor pre rozvoj UNIZA Andrej Czán.

Proces chcel urýchliť žilinský poslanec Peter Cibulka. Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil návrh uznesenia, v ktorom žiadal prednostu mestského úradu najneskôr v auguste predložiť uzavretú Zmluvu o spolufinancovaní a spoluužívaní multifunkčnej športovej haly alebo jej návrh.

Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásil poslanec Karol Čepec„Ak nemáme mať v tom projekte zodpovedajúce postavenie a zodpovedajúcu rozhodujúcu právomoc, tak nevidím dôvod, aby sme sa do tohto projektu angažovali v miere, o akej sa rozprávame. Musím, žiaľ, konštatovať, že momentálne nám plnohodnotne nefunguje spolupráca ani pri susediacom atletickom areáli,“ uviedol na zasadnutí. 

Jeho vyjadrenia tak naznačujú, že rokovania so žilinskou univerzitou prebiehajú, ale nedošlo k zhode ohľadom znenia zmluvy. To neskôr potvrdil aj primátor Peter Fiabáne. 

„Našim záujmom je spojiť dva mestom podporované projekty, teda atletický štadión a prípadne športovú halu, do jednej správy. Univerzita má trošku inú predstavu. Je to predmetom našich interných rokovaní, je snaha sa dohodnúť a nájsť čo najlepšie riešenie pre obidve strany. Našim záujmom je mať dostatočnú správu a kontrolu nad týmito dvoma projektmi, či už vo forme riadiacich alebo kontrolných orgánov. (...) Toto by sme chceli mať v zmluve a prevádzkovom poriadku ošetrené, ale na niektoré veci máme ešte stále rozdielny názor,“ uviedol na rokovaní primátor.


Návrh poslanca Cibulku nakoniec neprešiel

Spoluvlastníctvo musia odsúhlasiť

Fond na podporu športu (FNPS) poskytol na výstavbu tejto haly dotáciu vo výške 5 miliónov eur. Niektorí mestskí poslanci tvrdili, že bez účasti mesta by UNIZA tieto finančné prostriedky nedostala. V zmluve o poskytnutí finančného príspevku sa však Mesto Žilina nespomína. Zisťovali sme preto, ako samospráva vstúpila do tohto procesu.

Ako nás informovala mediálna manažérka Fondu na podporu športu Lucia Antolová, o poskytnutí príspevku rozhodli na základe žiadosti žilinskej univerzity.

„Správna rada Fondu na podporu športu na základe predloženého hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti Útvaru hodnoty za peniaze zo dňa 14. 6. 2023 a schválenej zmeny rozpočtu na projekt na mestskom zastupiteľstve mesta Žilina konanom dňa 28. 6. 2023, kedy bolo schválené spolufinancovanie vo výške do 1 500 000 eur, schvaľuje poskytnutie príspevku na projekt podpory športu ‚Športové centrum UNIZA v Žiline’ ako športovej infraštruktúre národného významu,“ uvádza sa v uznesení Správnej rady FNPS. 

Rozhodnutie žilinských mestských poslancov tak môžeme považovať za akúsi záruku, že sa projekt bude úspešne realizovať. Na to, aby sa mesto neskôr stalo aj spoluvlastníkom budovy, však musí fond  udeliť súhlas.

„Na základe zmluvy medzi UNIZA a Fondom na podporu športu je možnosť pristúpiť k prenájmu alebo majetkovo vlastníckym vzťahom podľa podielu na financovaní budovy. Fond na podporu športu môže v tejto veci udeliť súhlas pre tretie strany, pričom Mesto Žilina môže byť tretia strana takéhoto zmluvného vzťahu,“ uviedol prorektor pre rozvoj UNIZA Andrej Czán.

Či sa tak stalo, v súčasnosti nie je známe. Vedenie univerzity rovnako nekomentovalo ani možnosť, že by v projekte pokračovali bez účasti mesta.


(Téma športovej haly sa rieši v čase od 7:57:40 - pozn. autorky)

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: