Bude Rajecká Anča premávať častejšie? Na výhybňu v Konskej treba viac ako 600-tisíc eur


Foto: Bude Rajecká Anča premávať častejšie? Na výhybňu v Konskej treba viac ako 600-tisíc eur Foto: www.zeleznicnastanica.sk, ilustračné

Dopravná situácia na ceste zo Žiliny smerom na Rajec je dlhodobo nepriaznivá. Rezort dopravy prisľúbil dobudovanie diaľničného privádzača, pomoc pri budovaní cyklotrás a od minulého roka prebieha aj obnova cestného povrchu na ceste I/64. Tú by mohla odľahčiť aj železničná doprava.

O zámere využiť potenciál železničnej trate vedúcej cez Rajeckú dolinu prebiehali diskusie na ministerstve dopravy i žilinskom mestskom zastupiteľstve. Najzásadnejšou otázkou ostáva obnova výhybne v Konskej. Podľa železničiarov je do nej nutné investovať, peniaze však na to zatiaľ nemajú. 

Konská pri Rajci bola ako železničná stanica zrušená v roku 2003. V súčasnej dobe má štatút zastávky a nákladiska s jednou dopravnou koľajou a dvomi manipulačnými koľajami. Vybudovaním železničnej výhybne v tomto úseku by sa tak umožnilo križovanie vlakov. Tie by zároveň mohli premávať častejšie. 

Rezort dopravy avízoval túto zmenu už v januári tohto roka, pričom vydal pokyn Železniciam SR, aby urýchlili prípravu tohto opatrenia.

„Pre znovuobnovenie železničnej stanice by bolo potrebné, vzhľadom na havarijný stav prevádzkovej budovy, komplexne zrekonštruovať priestory dopravnej kancelárie, prípadne vytvoriť nové pracovisko výpravcu a dozorcov výhybiek spolu s vyhovujúcim sociálnym zázemím,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová. 

Okrem toho by museli zmeniť účel jednej koľaje z manipulačnej na dopravnú a vybudovať pri nej nové nástupište a priechody pre cestujúcich. Investovať by museli aj do nového staničného zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcie čakárne či nového krytého prístrešku. 

Hovorkyňa železníc taktiež informovala, že pre obnovenie dopravne v Konskej vypracovali materiál a zaslali ho na rezort dopravy už v auguste minulého roka. „Ministerstvo dopravy malo pre ŽSR vydať stanovisko a alokovať zdroje pre projektovú prípravu a realizáciu. Nedisponujeme informáciou v posune v tejto veci ani o pridelení zdrojov,“ dodala Bahýlová. 

Investícia za viac ako 600-tisíc eur

Železničiari priblížili dva varianty, ktorými by sa dala výhybňa v Konskej zrealizovať urýchlene, bez investície do nového zabezpečovacieho zariadenia pre celú trať.

Pri prvom variante by bola výhybňa obsluhovaná zamestnancami. Ráta s orientačnými nákladmi 608-tisíc eur, pričom by sa táto suma navýšila o osobné náklady a náklady na vybudovanie sociálneho zázemia pre zamestnancov. V úseku Žilina – Rajec by tak mohlo namiesto súčasných 14 párov vlakov premávať približne 18 párov vlakov.

Dosiahla by sa tým vyššia priepustnosť výkonnosti daného úseku a tým aj skrátenie intervalu odchodov vlakov zo Žiliny na približne 50 minút. „Medzi nevýhody patrí predĺženie jazdnej doby vlakov z dôvodu križovania v Konskej pri Rajci a zachovania pravidelného taktu zo súčasných 36 minút na 54 minút,“ dodáva hovorkyňa železníc. 

Pri druhom variante by pristúpili k inštalácii samovratných výhybiek. Orientačné náklady predstavujú 678-tisíc eur, k čomu by sa opäť pripočítali aj osobné náklady či náklady na vybudovanie sociálneho zázemia pre zamestnancov. Podľa predbežného modelu by tak premávalo až 22 párov vlakov

Aj v tomto prípade by sa zvýšila priepustná výkonnosť daného úseku a tým skrátenie intervalu odchodov vlakov zo Žiliny na približne 40 minút. Jazdná doba vlakov by sa predĺžila na 47 minút.

V oboch prípadoch by bolo nutné navýšiť počet premávajúcich vozidiel a vlakový personál dopravcu. Železničiari by museli zamestnať ďalších výpravcov či dozorcov výhybiek. Aktuálne však trpia nedostatkom prevádzkových profesií pre riadenie dopravy. 


„Našou primárnou snahou je zabezpečiť prevádzku existujúcich železničných staníc a nenavyšovať dodatočnú potrebu dopravného personálu. Nielen pre hlavné, ale aj pre vedľajšie trate je preto zo strategického a dlhodobého hľadiska potrebné ísť cestou modernizácie zabezpečovacích zariadení a zavedenia diaľkového riadenia, čo so sebou prináša potrebné investície,“ dodala hovorkyňa ŽSR.

Kúpia trať samosprávy?

Vlak využíva mnoho obyvateľov Rajeckej doliny, ktorí cestujú do Žiliny za prácou či inými povinnosťami. Mesto je napriek tomu zahltené individuálnou dopravou. Žilinskí mestskí poslanci sa preto na aprílovom rokovaní zaoberali zlepšením dopravnej situácie v meste práve využitím potenciálu železničnej trate.

Na zastupiteľstve bol predložený materiál, ktorý mal zaviazať primátora mesta Petra Fiabáne, aby v tejto veci rokoval so zástupcami Ministerstva dopravy SR, Železničnej spoločnosti Slovensko a Železníc SR.

„Účelom materiálu je podporiť všetky možné aktivity, aby sa tento vlak zmenil na hybrid mestskej a prímestskej dopravy. (...) Všetci starostovia z Rajeckej doliny by uvítali, aby mal tento vlak v Žiline viac zastávok a aby vlak chodil častejšie,“ uviedla poslankyňa Iveta Martinková Staníková, pričom vyzdvihla práve potrebu obnovy výhybne v Konskej. 

Primátor povedal, že túto iniciatívu víta a tému otvorí aj na valnom zhromaždení Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK). 

„V súčasnej pozícii, ktorú máme, sú naše kompetencie a možnosti limitované. Môžeme s prevádzkovateľom železničnej trate len komunikovať. (...) Ten, kto to má v rukách, musí povedať, že na to vie nájsť finančné prostriedky,“ uviedol na zasadnutí.

Primátor zároveň naznačil ďalšie riešenie, ktorým by bolo prevzatie trate samosprávou„Vtedy na to budeme mať reálny vplyv. Či príde odvaha prevziať to so všetkým záväzkami a potrebnými investíciami, je trošku iná debata,“ dodal Fiabáne. 

S myšlienkou sa stotožnil poslanec Dušan Maňák. Ten navrhol zo železničnej trate urobiť prímestskú dopravnú električku, ktorú by prevzal Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina alebo obce Rajeckej doliny. Zrekonštruovať by sa podľa neho mohla z eurofondov. 

Išlo by však o dlhodobé riešenie, ktorého realizácia by si vyžiadala dlhší čas, rozsiahle investície aj zmenu v legislatíve. Zákon totiž momentálne nedovoľuje dostať lokálnu železnicu do správy ŽSK. Funguje to však v mnohých iných krajinách, ako je Česko, Nemecko či Rakúsko

Predkladané uznesenie bolo nakoniec schválené. Primátor Peter Fiabáne tak bude musieť ohľadom železničnej trate zo Žiliny do Rajca rokovať so zástupcami železníc, ministerstva dopravy a Železničnej spoločnosti Slovensko. Účasť na diskusiách zároveň prisľúbil aj riaditeľ IDS ŽSK Richard Staškovan. 


(Uvedené citáty odzneli v čase od 5:17:52)

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: