Žilinskí poslanci zámenu pozemkov neschválili. Hrozí zablokovanie vstupu do pešej zóny a súdne spory


Foto: Žilinskí poslanci zámenu pozemkov neschválili. Hrozí zablokovanie vstupu do pešej zóny a súdne spory Foto: Mesto Žilina

Žilinskí poslanci dnes hlasovali o návrhu na zámenu mestských pozemkov za parcely jedného podnikateľa a jeho spoločností. Na samosprávu bol už pred dnešným zasadnutím mestského zastupiteľstva vyvíjaný tlak z dvoch strán a každé rozhodnutie mohlo skončiť súdnym sporom.

Vedenie Žiliny už dlhšiu dobu rokovalo s Milanom Klenčákom, ktorý v uplynulých rokoch nadobudol vlastníctvo viacerých pozemkov využívaných mestom. Okrem toho mu patria aj časti území, s ktorými má samospráva investičné zámery. Ide napríklad o pozemky pod pešou zónou, na ulici Vysokoškolákov, ktorú chce mesto rozšíriť, či pod plánovanými cyklotrasami v Závodí a na Bánovskej ceste.

Viceprimátor Martin Kapitulík preto pripravil návrh majetkového vysporiadania, vďaka ktorému by mesto získalo tieto strategické pozemky. Klenčák by zas dostal niekoľko parciel vrátane parkovacích miest na Bulvári či lukratívneho pozemku vo vilovej štvrti na Bôriku.

Podľa viacerých poslancov vrátane Vladimíra Randu, ktorý si nechal vypracovať nezávislý cenový posudok najväčšieho pozemku, by Žilina prišla touto výmenou o státisíce eur. V prípade, že by poslanci návrh podporili, hrozil mestu žalobou. Pokiaľ by však k zámene nedošlo, mesto plánuje žalovať aj Klenčák za bezdôvodné obohatenie.

Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva viceprimátor priblížil vážnosť situácie. Podnikateľ podľa neho v prípade, že mu mesto nevyhovie, nedovolí žiadne stavebné úpravy na svojich pozemkoch a môže dokonca zablokovať vstup do pešej zóny.

Ako uviedol Randa, mesto má zámenou pozemku na Bôriku prísť o najmenej 170-tisíc eur. Túto sumu spomínal aj v tlačovom vyjadrení. Kapitulík preto hneď v úvode rokovania predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý by túto parcelu zo zámeny vylúčil. Klenčák je ochotný sa jej vzdať v prípade, ak sa upraví cena jeho pozemkov v pešej zóne a na Čepieli na 370 eur za meter štvorcový.

Pri takejto alternatíve by mu však samospráva mala vyplatiť rozdiel vo výške 203-tisíc eur. Kapitulík zároveň navrhol, aby sa o lukratívny pozemok vyhlásila verejná súťaž, ktorou sa tento rozdiel dorovná. Vo výsledku ale nie je isté, či by mesto pri takejto zmene získalo, alebo naopak stratilo.

„Nakoľko máme pred sebou veľké eurofondové projekty, tak nás takýchto vysporiadavačiek čaká oveľa viac. Ak sa chceme rozvíjať, tak to má svoju cenu, hlavne ak potrebujeme vysporiadať tie vzťahy z minulosti. Aby sme naozaj vnímali realitu takú, aká je. Ak sa nechceme rozvíjať, tak to môžeme nechať tak a môžeme sa súdiť, ak sa ale rozvíjať chceme, musíme s tým niečo urobiť,“ apeloval na poslancov viceprimátor Kapitulík.

V snahe o dohodu ho podporil aj primátor Peter Fiabáne. Uviedol však, že 200-tisíc eur v rozpočte mesto nemá, preto sa prikláňal k pôvodnej verzii návrhu bez pozmenení. Cibulka zas vyžadoval, aby na prerokovanie pozmeňujúceho návrhu zasadla špeciálna komisia, čo primátor zásadne odmietol. Kapitulík upozornil na to, že pokiaľ poslanci zámenu neodsúhlasia dnes, druhá strana už zajtra nebude ochotná opäť rokovať. Podnikateľ má podľa jeho slov pripravenú žalobu aj právnikov.„Sme postavení pred falošnú dilemu, čo je manipulatívna technika. Povieme, že buď to dnes prijmete takto, alebo sa zajtra stane katastrofa. Pán viceprimátor tu vytvára falošnú dilemu, manipulatívnym spôsobom navádza na to, aby sa prijal návrh, ktorý je pre mesto nevýhodný,“ oponoval im bývalý viceprimátor Randa.

Najväčší problém vidí v tom, že mesto Žilina si nechalo vypracovať len 12 znaleckých posudkov, zvyšných 17 zaplatil podnikateľ u rovnakého znalca (Pavla Rašku). Opakovane sa pýtal, prečo neboli využité služby zazmluvneného odborníka. Mesto podľa neho prestalo s Raškom spolupracovať pred 4 rokmi, pretože sa poslancom zdali jeho posudky príliš nízke. Kapitulík namietal, že na znalcovi sa zhodli obe strany, keďže mu dôverujú. Randa následne zastupiteľstvo varoval, že pokiaľ mesto pozemky vymení pod cenu a dokáže sa to, poruší zákon.

Pred niekoľkými dňami preto podal podnet aj hlavnej kontrolórke mesta. Podľa jej slov bol predkladaný materiál spracovaný v súlade so zásadami nakladania s majetkom mesta. (Podľa týchto zásad by si však malo nechať vypracovať vlastný posudok.) Znalecké posudky od Rašku a Randovho znalca sa líšia natoľko diametrálne, že navrhla možnosť požiadať ministerstvo spravodlivosti o ich zhodnotenie, prípadne dať vypracovať ďalší posudok tretej strane. Momentálne sa nedokázala jednoznačne vyjadriť, či je zámena pre mesto výhodná.

Pozemky, ktoré má Žilina získať, navyše podľa Randu vôbec nie sú tak strategické, ako tvrdí mesto. Nezískal totiž žiadne štúdie ani projektové dokumentácie na rozšírenie križovatky na Predmestskej ulici ani na vybudovanie cyklotrasy na Bánovskej ceste. Kapitulík mu však oponoval, že na plánovaní cyklotrasy už pracuje oblastná organizácia cestovného ruchu a mesto pripravuje aj ďalšie projekty, ktorých dôležitosťou argumentuje.

„Ak to správne chápem, tak podľa niektorých kolegov chceme posielať medzi verejnosť teóriu, že nebudeme bojovať o verejné financie, lebo máme zlú skúsenosť z minulosti? Takže zvýšime dane, aby sme o hodinu na to hlasovali o predaji pozemkov, ktorý je pod cenu. A čo sa týka predaja pozemkov pod cestami, tak dobre vieme, že týmto otvoríme Pandorinu skrinku,“ povedala k téme poslankyňa Balogová.

Rovnaký podnikateľ podľa viceprimátora žaluje žilinskú nemocnicu, pod ktorou má taktiež skúpené pozemky. Zatiaľ to podľa neho vyzerá, že súdne spory vyhrá. V podobnom prípade, ktorým je park na Rosinkách, rozhodol v neprospech mesta aj najvyšší súd. Samospráva teraz bude musieť platiť za bezdôvodné obohatenie namiesto toho, aby už pred rokmi pozemky kúpila. Ako dodal Kapitulík, poslanci v minulosti podobné dohody odmietli a teraz nedokážu zrekonštruovať cesty a verejné priestranstvá, čím trpia obyvatelia.

„Obávam sa, že to je pandorina skrinka. Ak touto cestou chceme ísť ďalej, že všetko alebo nič, tak tu nastavujeme pravidlá, ktoré som tu už zažil, nechcem povedať za koho. Mesto si môže zriadiť vecné bremená na tie pozemky a nemusí ich kupovať, ale bude ich užívať tak, ako ich užíva. Pán primátor, takéto uznesenie by si nemal ani podpísať, pretože mesto tu finančne tratí,“ vyjadril svoj názor Dušan Maňák. Mesto túto možnosť nevidí ako reálnu, pretože zriadenie vecného bremena nie je jednoduché a navyše neumožňuje ďalšiu výstavbu na cudzích pozemkoch.

Na konci diskusie ostali v tejto téme poslanci rozdelení na dva tábory. V takomto rozpoložení pristúpili k hlasovaniu o dvoch pozmeňujúcich návrhoch. Kapitulíkov návrh, vďaka ktorému by si mesto ponechalo pozemok na Bôriku, ale prišlo by o 203-tisíc eur, prijatý nebol. Rovnako neprešiel ani pozmeňovák poslanca Juriša, ktorý chcel zmeniť ceny niektorých pozemkov. Za zámenu ako takú nakoniec hlasovalo 13 poslancov, 8 bolo proti a 7 sa zdržali, čím bola zamietnutá.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu