Komunitné centrum na Bratislavskej ulici sa rušiť nebude. Ide o nepravdivé informácie


Foto: Komunitné centrum na Bratislavskej ulici sa rušiť nebude. Ide o nepravdivé informácie

Mesto Žilina vyvracia nepravdivé a skreslené informácie činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ulici v Žiline. Centrum bolo otvorené vo februári 2011 ako miesto poskytovania sociálnej služby – krízovej intervencie. V súčasnosti dochádza k šíreniu nepravdivých a skreslených informácií o zrušení Komunitného centra na Bratislavskej ulici a to predovšetkým v súvislosti s ukončením Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach v októbri 2015.

Vedenie mesta Žilina nikdy neuvažovalo a ani neuvažuje o zrušení Komunitného centra, ktoré je miestom poskytovania sociálnej služby – krízovej intervencie. V rámci projektu „Žiť na predmestí je nuda“ bolo zriadené centrum ako súčasť riešenia problematiky sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov v meste Žilina. Projekt bol financovaný s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky a mesta Žilina. Centrum poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia.

Centrum ďalej vykonáva preventívnu aktivitu a zabezpečuje záujmovú činnosť, hlavne pre deti a mládež z Bratislavskej ulice. Poskytované služby sú realizované vo forme terénnej alebo ambulantnej činnosti počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesta Žilina