Po žilinskej estakáde sa v smere na Bratislavu jazdí v troch pruhoch, cez víkend zmenili značenie


Foto: Po žilinskej estakáde sa v smere na Bratislavu jazdí v troch pruhoch, cez víkend zmenili značenie

Na cestách v Žiline dochádza v posledných mesiacoch k rôznym zmenám organizácie dopravy. Motoristi jazdia niektorými úsekmi podľa nových pravidiel. Zmenili sa niektoré trasy, pribudli obchádzky a došlo aj k uzávierkam. Dôvodom väčšiny týchto zmien je modernizácia železničného uzla Žilina, ktorá je naplánovaná na obdobie štyroch rokov. 

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí úplná uzávierka podjazdu na Kysuckej ulici v centre mesta a tiež zbiehanie jazdných pruhov pod okružnou križovatkou Rondel. V tejto časti mestského okruhu sa vytvorilo bezpečné napojenie, ktoré dočasne nahradí uzavretú cestu.

Zlepšiť plynulosť zhustenej premávky by mala pomôcť nová zmena značenia. Od tohto týždňa došlo na žilinskej estakáde k rozšíreniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy na Bratislavu. Z pôvodných dvoch pruhov sa stali plnohodnotné tri pruhy. Predtým  sa na moste nachádzal pripájací, odbočovací a odstavný pruh.

Zmena je realizovaná prostredníctvom zvislej značky C21 - Usporiadanie jazdných pruhov a vodorovného dopravného značenia. Vozidlá smerujúce po mestskom okruhu z Košíc na Bratislavu tak môžu plynule bez preradenia pokračovať v jazde. Ostatní motoristi sa môžu zaradiť do ľavých pruhov a pokračovať do centra cez určené obchádzkové trasy.