Žilinčania k volebným urnám pristúpia v skrátenom čase, obálky pre jednotlivé voľby budú farebne rozlíšené


Foto: Žilinčania k volebným urnám pristúpia v skrátenom čase, obálky pre jednotlivé voľby budú farebne rozlíšené Foto: Mesto Žilina

Volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa otvoria 29. októbra o 7:00. Voliť bude tentokrát možné v skrátenom čase len do 20:00. 

Vzhľadom k tomu, že sa uskutočnia dvoje voľby v jeden deň, navyše v skrátenom čase, je potrebné počítať so zvýšeným náporom na volebné miestnosti.Mesto Žilina urobí všetko preto, aby zabezpečilo plynulý chod volieb, avšak vzhľadom na to, že spojené voľby sa konajú prvýkrát, je prípadné problémy možné len predpokladať. Preto prosíme občanov o trpezlivosť a toleranciu,“ doplnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta je zverejnený na webovom sídle mesta a taktiež aj v tomto článku. Vo volebnej miestnosti bude taktiež uverejnený zoznam kandidátov, ktorí sa kandidatúry vzdali, prípadne boli odvolaní z kandidátnej listiny politického subjektu. 

Mesto Žilina má zriadených 79 volebných okrskov, ku ktorým sú priradené adresy. Každý volič môže hlasovať len v príslušnom volebnom okrsku. Zoznam adries nájdete na tomto odkaze. 

Biela obálka pre mesto, modrá pre župu

Vo volebnej miestnosti volič volí v oboch voľbách, pričom obálky, hlasovacie lístky ako aj schránky budú farebne rozlíšené. Voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva budú v obálke bielej farby, voľby župana a poslancov vyššieho územného celku budú voliči odovzdávať v modrej obálke. 

„Je potrebné dať si na to pozor, pretože ak bude napríklad modrá obálka vhodená do bielej schránky, alebo do modrej obálky vložené biele hlasovacie lístky bez modrého pásika, tak tieto hlasy budú neplatné,“ zvôrazňuje hovorca mesta. V každej volebnej miestnosti bude jeden člen komisie alebo zapisovateľ usmerňovať voličov, aby nedochádzalo k týmto omylom.

V prípade, že sa volič rozhodne voliť len v jedných voľbách, je to jeho právo. Jednoducho si prevezme len obálku a hlasovacie lístky pre jedny voľby. Ak si to však rozmyslí, stále sa môže v priebehu dňa do volebnej miestnosti vrátiť a odvoliť aj v druhých voľbách.


Pozor na počet zakrúžkovaných kandidátov

Na hlasovacom lístku primátora a župana je potrebné označiť len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov samosprávneho kraja je možné označiť maximálne 13 kandidátov. Počet zakrúžkovaných poslancov volebných obvodov mesta Žilina môže byť maximálne v počte volených poslancov za jednotlivé volebné obvody.

V meste Žilina máme schválených 8 volebných obvodov a celkovo 31 poslancov v nich:

  • Volebný obvod č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto – 5 poslancov
  • Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha – 4 poslanci
  • Volebný obvod č. 3 – Solinky – 5 poslancov
  • Volebný obvod č. 4 – Vlčince – 7 poslancov
  • Volebný obvod č. 5 – Hájik – 3 poslanci
  • Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové – 2 poslanci
  • Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota – 2 poslanci
  • Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie – 3 poslanci

V prípade, že počet označených kandidátov bude vyšší ako maximálny počet volených poslancov, volebný lístok bude neplatný, je však možné označiť menej kandidátov ako je volený počet.


Možnosť špeciálneho spôsobu hlasovania počas karantény

Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nebudú môcť osobne zúčastniť volieb zo zdravotných dôvodov, ako je nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19, majú právo požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania podávajú zapisovateľovi mestskej volebnej komisie mesta Žilina výlučne telefonicky a v úradných hodinách Mestského úradu v termíne od pondelka 24.10. 2022 do piatku 28.10. 2022 do 12:00.

Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie: PhDr. Katarína Tomášová, telefón: 041/7063405, 041/7063424.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu