Obmedzenie dopravy pod Rondlom smerom na Bratislavu potrvá do 16. októbra, dôvodom je uzávera križovatky na Kysuckej


Foto: Obmedzenie dopravy pod Rondlom smerom na Bratislavu potrvá do 16. októbra, dôvodom je uzávera križovatky na Kysuckej Foto: Facebook/Danka Dada

Od pondelka 3. októbra došlo na Mostnej ulici v Žiline, v smere jazdy od okružnej križovatky Rondel na Bratislavu a Čadcu k zmene organizácie cestnej dopravy. V danom úseku cesty sa tri jazdné pruhy zbiehajú do jedného, pričom pribudla aj nová značka STOP, ktorá prikazuje dávať prednosť všetkým autám idúcim z okružnej križovatky.

Zavedenie tohto dopravného obmedzenia získalo v očiach verejnosti mnohé pochybnosti. Motoristi sa totiž nazdávajú, že doprava pod Rondlom bude obmedzená už natrvalo, prípadne dlhšiu dobu z dôvodu uzávery Kysuckej cesty v súvislosti s rekonštrukciou železničného uzla Žilina. 

„Zmena organizácie dopravy na Mostnej ulici v Žiline súvisí s úplnou uzávierkou križovatkovej vetvy pripájajúcej ulicu Kysucká na ulicu Ľavobrežná (cesta I/60) v dôsledku ktorej je znemožnený výjazd z ulice Kysucká na cestu č. I/60 do smeru Bratislava a Čadca, rovnako ako aj ľavé odbočenie z cesty č. I/60 zo smeru od Terchovej do centra mesta Žilina,“ uviedla Gabriela Kremeňová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. 

Na predmetnú úplnú uzávierku vydal povolenie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii Okresného úradu v Žiline. Dočasné dopravné obmedzenie je platné v termíne od 3. októbra 2022 do 16. októbra 2022.


Prečítajte si viac: