Za údržbu komunikácií počas zimy a po jej skončení zaplatila Žilina o 252-tisíc eur viac ako predošlú sezónu


Foto: Za údržbu komunikácií počas zimy a po jej skončení zaplatila Žilina o 252-tisíc eur viac ako predošlú sezónu

Žilinská samospráva už pozná svoj účet za služby v oblasti udržiavania mestských ciest a chodníkov počas zimy ako aj za ich následné očistenie od posypového materiálu a nečistôt. Okrem týchto nevyhnutných služieb bolo počas zimných a jarných mesiacov potrebné zabezpečiť aj štandardnú údržbu mestských komunikácií, opravy a vyčistenie odvodnení.

V období od 21. decembra minulého roka do konca apríla tohto roka zaplatilo mesto za všetky spomenuté služby sumu spolu 1 293 605 eur. Vyplýva to z faktúr zverejnených v elektronickej evidencii samosprávy. V porovnaní s rovnakým obdobím v predošlej sezóne (2020-2021) je táto suma vyššia o približne 252-tisíc eur.

Medziročné porovnanie nákladov za údržbu ciest v Žiline

Služba / Sezóna2020-20212021-2022
Zimná údržba729 058 eur448 514 eur
Čistenie komunikácií209 155233 087 eur
Údržba komunikácií109 883612 004 eur
Celkom1 041 096 eur1 293 605 eur

Na vozovkách sa každoročne po zimnom období hromadí štrk a rôzne nečistoty. Ide predovšetkým o pozostatky posypového materiálu, ktorý sa používa počas zimnej údržby. Vždy na jar je preto potrebné zabezpečiť strojové čistenie vozoviek aj chodníkov, čistenie žľabov na odvod dažďovej vody či kanalizačných vpustov. Problematické sú aj výtlky, ktoré sú v niektorých prípadoch nebezpečne hlboké, ohrozujú bezpečnosť a môžu poškodiť auto.

V minulosti boli niektoré úseky v meste a mestských častiach dlhodobo neudržiavané, na čo upozorňovali motoristi aj obyvatelia dotknutých lokalít. Taktiež na to poukázali niektorí z poslancov žilinského mestského zastupiteľstva. Vtedy išlo najmä o cesty v správe Slovenskej správy ciest.


Údržba je často nejednotná a to z dôvodu, že každá cesta má iného správcu, pričom každý vykonáva práce v inom rozsahu a termínoch. O cesty prvej triedy sa stará Slovenská správa ciest (SSC), cesty druhej a tretej triedy má vo väčšine prípadov na starosti Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) a miestne komunikácie udržiava mesto Žilina.

Okrem už spomenutých komplikácii vyjadrili nespokojnosť so službami v minulom roku aj obyvatelia Žiliny. Napriek tomu, že v oficiálnom rozpise prác sa v konkrétnych termínoch nachádzali konkrétne ulice, skutočný stav nenaznačoval reálny priebeh výkonu prác. Situáciu sme vtedy zmapovali v našej fotogalérii.

Pre zanedbanú údržbu cesty prvej triedy v mestskej časti Bytčica mali od roku 2018 občania problémy s neodtekajúcou vodou. Tú rýchlo jazdiace automobily špliechali na oplotenia, domy, zaparkované autá a často aj na chodcov. V súčasnosti už pracovníci SSC realizujú práce aj tam, kde v minulosti údržba absentovala. Na frekventovaných trasách v meste Žilina napríklad nedávno vyčistili kanalizačné vpusty, odstránili nánosy štrku z krajníc, vyčistili odtokové žľaby aj obnovili vodorovné značenie.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu