Na Rosinskej ceste dnes oficiálne sprístupnili druhú etapu novovybudovaného chodníka


Foto: Na Rosinskej ceste dnes oficiálne sprístupnili druhú etapu novovybudovaného chodníka

Vedenie mesta sa rozhodlo zabezpečiť prostredníctvom vybudovania nového chodníka na Rosinskej ceste bezpečnejší presun obyvateľov a návštevníkov Žiliny od sídliska Vlčince k Vodnému dielu Žilina. Oficiálne sprístupnenie druhej etapy novovybudovaného chodníka na Rosinskej ceste sa uskutočnilo dnes v doobedňajších hodinách za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu, ktorý zabezpečil pre mesto Žilina aj 100 ton asfaltu.

Ku koncu leta roka 2014 mohli Žilinčania využiť prvú etapu novovybudovaného chodníka na Rosinskej ceste, ktorý spája sídlisko Vlčince s Vodným dielom Žilina. Celkové náklady mesta na výstavbu prvej etapy predstavovali 55 000 eur. Druhá etapa chodníka, ktorá sa dnes sprístupnila, pokračuje cez dva priechody pre chodcov na ulici Matice slovenskej. Vetvou A je chodník napojený na jestvujúci chodník na Rosinskej ceste pri križovatke s Majerskou ulicou a vetvou B pripája na Martinskú ulicu. Chodník, ako aj priechod pre chodcov, je osvetlený spoločnosťou Siemens, s.r.o., pričom dĺžka druhej etapy je približne 234 metrov.

Finančné náklady na vybudovanie druhej etapy chodníka boli vo výške 29 872, 99 eur.

“Som rád, že práve na začiatku letných prázdnin sme mohli tento chodník sprístupniť širokej verejnosti, pretože práve v tomto období je Vodné dielo Žilina obľúbenou destináciou pre mládež, deti a rodiny. Verím, že práve občania nášho mesta a tiež návštevníci ocenia vybudovanie chodníka a bude im nápomocný najmä z hľadiska bezpečnosti,” poznamenal primátor Igor Choma.

Prečítajte si viac: