Vízia pre parkovací dom na Vlčincoch prejde verejnou diskusiou. Vznikla petícia, hlavný architekt odporúča štúdiu


Foto:  Vízia pre parkovací dom na Vlčincoch prejde verejnou diskusiou. Vznikla petícia, hlavný architekt odporúča štúdiu
Galéria: 4 fotky
Foto: Developer porovnána, koľko zaberie parkovací dom a parkovanie 750 áut na ulici. Zdroj: pdvlcince.sk

Možnosť postaviť parkovací dom na ulici Obchodná, kde by popri využití pre nájomcov kancelárskych budov, slúžil aj potrebám obyvateľov mestskej časti Vlčince v Žiline, bude predmetom verejnej diskusie. Odhlasovali to poslanci na uplynulom zasadnutí. Vybudovanie parkovacieho domu so 750 parkovacími miestami výmenou za odpredaj pozemku o výmere 3 751 metrov štvorcových ponúkla mestu developerská spoločnosť Reinoo.

Tá buduje na Obchodnej ulici novú administratívnu budovu, ku ktorej má povolenú výstavbu niekoľkopodlažného parkoviska s kapacitou približne 500 parkovacích miest. Keďže parkovacie kapacity využívajú zamestnanci najmä počas pracovného dňa a vo zvyšných hodinách sú do značnej miery prázdne, investor ponúkol obyvateľom Vlčiniec možnosť využívať nevyťažené parkovacie miesta zdieľanou formou. 

Namiesto potrebných 500 parkovacích miest na vlastnom pozemku pri aktuálne budovanom kancelárskom objekte navrhli zástupcovia spoločnosti premiestniť parkovací dom bližšie smerom k sídlisku. Tak, aby dochádzková vzdialenosť vyhovovala väčšiemu počtu obyvateľov Vlčiniec. A zároveň bola stále atraktívna pre zamestnancov v kanceláriách. Rádius dochádzkovej vzdialenosti je zo zahraničných skúseností maximálne 5 minút chôdze. 

Investor navrhol vybudovanie nového ihriska pre deti a tiež multifunkčného športoviska pre futbal a basketbal. Chýbať nemá ani vzrastlá zeleň v okolí domu. Budova s perforovanými stenami má v navrhovanom modeli zelenú strechu. Päťsto parkovacích miest by klienti developera využívali počas pracovnej doby, mimo nej by kapacity slúžili obyvateľom. Zvyšná tretina, teda 250 miest, je naplánovaná výlučne pre parkovanie obyvateľov Vlčiniec.


Rádiusy aktuálne plánovanej a developerom ponúkanej možnosti umiestnenia parkovacieho domu. Zdroj: Reinoo

Mesto Žilina je povinné informovať poslancov o všetkých predložených žiadostiach na odkúpenie alebo iný spôsob prevodu majetku. Žiadosť Reinoo, a.s. sa v materiáli na zasadnutie nachádza medzi zamietnutými. Aj o nich predkladateľ poslancov informuje. Nesúhlasné stanovisko k odpredaju vyjadrujú Útvar hlavného architekta mesta Žilina aj Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

Mestskí právnici komentujú osobitný zreteľ, rozhodovať o ňom majú výlučne poslanci

Podľa vyjadrenia odboru nie je možné uplatniť na odpredaj požadovaného pozemku žiadateľovi prípad hodný osobitného zreteľa. Ministerstvo financií Slovenskej republiky pritom vydalo metodiku pre obce k nakladaniu s majetkom, v ktorej stanovuje, že zákon nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa a podmienkou je rozhodnutie trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Metodické usmernenie prisudzuje možnosť rozhodovať o tom, čo je osobitý zreteľ, len poslancom. A nie úradníkom alebo primátorovi: „Zákon ustanovuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v ktorých prípadoch uplatní postup podľa tohto ustanovenia. Táto kompetencia je zákonom daná len obecnému zastupiteľstvu ako kolektívnemu orgánu obce. Preto nie je možné ani v zásadách hospodárenia s majetkom obce túto kompetenciu preniesť na iný orgán obce, napr. na starostu obce,“ vysvetľuje v metodike rezort financií.

Počas prerokovávania bodu programu vystúpil poslanec za Vlčince Patrik Groma a predniesol pozmeňovací návrh. Na základe neho schválilo zastupiteľstvo zaradenie žiadosti developerskej spoločnosti Reinoo na najbližšie zasadnutie a zverejnenie zámeru najmenej 15 dní pred schvaľovaním žiadosti.

Poslanec Groma zároveň v uznesení požiadal prednostu mesta o uskutočnenie verejnej diskusie k uvedenej žiadosti. Namiesto odmietavého postoja tak poslanci návrh prerokujú, ešte predtým bude súčasťou verejnej diskusie.

Vznikla petícia proti odpredaju pozemku

Verejnú diskusiu predbehli niektorí obyvatelia v lokalite a vytvorili petíciu, ňou vyjadrujú nesúhlas s akýmkoľvek odpredajom za účelom vybudovania parkovacieho domu. Dnes pozemok slúži ako mestská zeleň a deti ho využívajú na sánkovanie. Alebo psíčkari na venčenie.

V petícii oponujú názoru, že parkovací dom by predstavoval zníženie hlučnosti cesty a ochranu pred emisiami. Obávajú sa emisií áut pri parkovaní a v súvislosti s prevádzkou samotného domu. 

Na myšlienke vybudovať parkovací dom sa im nepáči ani potenciálny dosah na dopravnú situáciu na sídlisku, už dnes je práve táto časť Vlčiniec medzi najhoršími z pohľadu dopravy - nevynímajúc statickej.

Podľa údajov Reinoo tu na 3 350 bytov pripadá 1 907 parkovacích stojísk. Ak by sa malo cele sídlisko dnes postaviť nanovo, podľa platných noriem by tu muselo pribudnúť vyše tritisíc parkovacích miest. Autori petície sa obávajú aj toho, že sa venčenie presunie pod okná bytov.

Nepáči sa im, že developer chce využívať miesta aj pre svoje podnikanie. Reinoo to ale vníma ako model, kedy podnikanie dokáže pomôcť zvládnuť náklady na budovanie podobného riešenia. Samotné mesto dnes milióny v rozpočte na výstavbu parkovacieho domu nemá.

Navrhovanú symbolickú cenu a miesta pre parkovanie označili za garantované len v časoch, kedy nebudú využívané klientmi blízkych budov na Obchodnej. Toto je prípad 500 miest, ďalších 250 parkovacích miest navrhuje investor preto, aby boli kompletne vyhradené pre potreby miestnych. Niektorí obyvatelia, nesúhlasiaci s vybudovaním parkovacieho domu, navrhujú jeho presunutie do iných lokalít.

Chýbajú tisíce miest, chceme prispieť k riešeniu problému, tvrdí navrhovateľ

Pre developera už nepredstavujú ďaleké parkovacie miesta atraktívny model, v ktorom vie uspokojiť aj potreby svojich budov vzhľadom na spomenutú dochádzkovú vzdialenosť v časovom rádiuse piatich minút. 

„Keby sa Vlčince stavali podľa dnešných noriem, chýbalo by v nich viac ako 6 000 parkovacích miest. Dokonca, aj keby sa brala do úvahy potreba aspoň jedno parkovacie miesto na byt, stále by tu chýbalo takmer 4000 miest. Dnes je reálne na jeden byt ani nie pol parkovacieho miesta,“ vysvetľuje Milan Dubec zo spoločnosti Reinoo. Návrh považuje za WIN-WIN situáciu, z ktorej by ťažili obe strany.

Je ale pripravený aj na variant, kedy spoločnosť využije schválený projekt pre parkovací dom na vlastnom pozemku: „Som rád, že aj na základe našej iniciatívy postaviť pre Vlčinčiarov 750 nových parkovacích miest, otvorilo mesto diskusiu na túto tému o možnosti výstavby ďalších parkovacích domov. Je možné, že výsledkom diskusie bude odmietnutie ponuky na vybudovanie nových parkovacích miest za peniaze súkromného investora. Ak sa tak stane, my to samozrejme budeme rešpektovať,“ dodal Dubec na sociálnej sieti.

Potrebu riešiť parkovanie nielen v mestskej časti Vlčince nespochybňuje ani ponúkajúca spoločnosť, ani autori petície. Líšia sa však v názore na to, kde by mal parkovací dom stáť, kto by ho mal vybudovať a v akej podobe by malo mesto pristupovať k riešeniu problematiky. Keďže petícia proti výstavbe domu na ulici Obchodná na Vlčincoch je v digitálnej podobe, a podpísať ju môžu aj iní obyvatelia ako tí, ktorých sa priamo týka, riešením by mohlo byť participatívne zapojenie dotknutej verejnosti. (Doplnenie: Petíciu spustil petičný výbor už aj vo fyzickej forme podpisovania petičných hárkov.)

Zapoja dotknutú verejnosť participatívne pre zistenie názoru?

V tomto prípade Vlčinčiarov, alebo len časti bývajúcej na Vlčincoch II. Ukázalo by to názor miestnych obyvateľov na ponuku developera a zároveň by sa do takéhoto prieskumu nemohli zapájať osoby mimo územia, čo by odstránilo podozrenie ako na strane developera, tak aj na strane autorov petície, zo snahy o manipulovanie verejnej mienky. Hlavný architekt mesta Žilina Rudolf Chodelka na zastupiteľstve v rozprave potvrdil, že práve tento typ zapojenia verejnosti by spĺňal predstavu útvaru o posúdení možnosti a mohol byť správnym krokom pre zistenie nálady a názoru Vlčinčiarov na ponuku: 

„Budúci rok je naplánovaná urbanistická štúdia revitalizácie sídliska Vlčince, teda jeho ďalších častí. Súčasťou tohto celého procesu je takisto zapojenie občanov, a ja si myslím, že toto je presne priestor na to, aby sme pri tejto štúdii revitalizácia sídliska otvorili túto tému. Myslím, že je zbytočné mať participatívne plánovanie len kvôli jednému parkovaciemu domu, môžeme to riešiť v rámci celého sídliska,“ dodal Chodelka.

Zároveň vyslovil presvedčenie, že na sídlisku nie je problém len jeden parkovací dom, ale je ich tam viac. V minulosti boli podniknuté niektoré kroky, naznačujúce možnosť výstavby parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej. Budova mohla priniesť v navrhovanej podobe 300 nových parkovacích miest, radnice ešte v roku 2019 potvrdila, že nemá na projekt peniaze a v danej fáze je príliš skoro vyjadrovať sa k akejkoľvek reálnej výstavbe.

Poznámka: Milan Dubec vlastní podiel v spoločnosti TnC IV, s. r. o., ktorá prevádzkuje spravodajský web Žilinak.skPrečítajte si viac: