Mesto pri výstavbe novej cesty na cintorín hroby nepoškodí!


Foto: Mesto pri výstavbe novej cesty na cintorín hroby nepoškodí! Foto: TS Mesto Žilina

Mesto Žilina dementuje v oficiálnej tlačovej správe informácie o poškodzovaní či exhumovaní vybraných hrobov v dôsledku výstavby novej prístupovej cesty. “Informácie o exhumácii hrobov a údajné poškodenie hrobov z dôvodu výstavby cesty sa nezakladá na pravde,” píše hovorca mesta Pavol Čorba. Práve na tieto skutočnosti sa sťažovali niektorí občania, tvrdili, že kvôli novej ceste budú musieť hroby zrezať alebo premiestniť.

Primátor v tom vidí pomstu za snahu mesta spravovať cintoríny samo

Primátor Igor Choma sa bol presvedčiť o situácii a postupe pri výstavbe novej prístupovej cesty na žilinský Nový cintorín. „Nedopustil by som, aby bol z akýchkoľvek dôvodov narušený odpočinok našich blízkych a poškodili by sa exitujúce hroby pri stavebných prácach. Celú túto aféru okolo výstavby novej prístupovej cesty hodnotím ako účelovo smerovanú proti mestu, pretože evidentne niekomu prekáža, že sa mesto rozhodlo spravovať mestské cintoríny samo a postupne ich aj zveľaďovať, ako si naši blízki, ktorí nás navždy opustili, zaslúžia,“ dodal primátor.

V minulosti sa občania sťažovali na nedostatočnú správu cintorína, niektoré hroby napríklad poničili diviaky.

Výstavba vedie po mestských pozemkoch, preto mesto Žilina zásadne odmieta informácie o exhumácii hrobov a možné poškodenia hrobov z dôvodu výstavy novej prístupovej cesty na Nový cintorín. Dôvod je tiež známy: “Tento zámer je podmienený tým, že existujúca komunikácia na Nový cintorín vedie po pozemkoch spoločnosti FUNERAL &, spol. s r.o. Žiaľ, vedenie mesta v roku 2000 odpredalo jediný prístupový priestor k cintorínu do súkromných rúk.” uvádza ďalej tlačová správa.

Občania by mohli byť bez prístupu na cintorín

Dôvodná je aj obava o zatvorenie zatiaľ jedinej prístupovej cesty, ktorá je v súkromných rukách. “Z doterajších skúseností existuje obava, že od 1. októbra 2015 by sa občania nemuseli dostať na Nový cintorín, pretože prístupové pozemky sú v súkromných rukách. Primátor viackrát žiadal vlastníka o zriadenie vecného bremena na tieto pozemky, ktoré by mesto chcelo využiť len a len pre občanov, aby mali garantované, že sa na cintorín dostanú aj naďalej. Žiaľ odpoveď bola vždy zamietavá bez uvedenia dôvodu,” vysvetľuje hovorca a upresňuje zámery mesta.

Práve pre tieto dôvody mesto Žilina pristúpilo k výstavbe novej prístupovej cesty na Nový cintorín.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu