Nemusíte utekať, ak ste pri parkovaní narazili do iného auta, škodu preplatí povinné poistenie


Foto: Nemusíte utekať, ak ste pri parkovaní narazili do iného auta, škodu preplatí povinné poistenie

Na verejných parkoviskách či v garážach obchodných centier dochádza veľmi často k rôznym incidentom, kedy vodič pri parkovaní poškodí svoje alebo cudzie vozidlo. Nedopatrením tak ľahko vzniknú drobné preliačiny a škrabance, ktorých oprava môže byť, zvlášť pri novších vozidlách, značne nákladná. 

Povinnosťou každého motoristu pri spôsobení škody na cudzom majetku počas prevádzky motorového vozidla je situáciu vyriešiť na mieste. Čoraz častejšie sa však stáva, že vinníci utekajú a poškodení tak strácajú možnosť náhrady vzniknutej škody. V niektorých prípadoch zohráva úlohu aj strach, že vodič, ktorý nabúral, bude musieť opravu hradiť z vlastného vrecka.

Existuje pritom povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré musí mať uzavreté každý vlastník automobilu. V opačnom prípade sa vystavuje riziku pokuty pri policajnej kontrole a problémom pri vážnej havárii. Účelom zákonom stanovenej poistky je krytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla.

V prípade, že na parkovisku dôjde k náhodnému a nechcenému poškodeniu iného auta, stačí vyhľadať majiteľa a vypísať hlásenie o vzniknutej škodovej udalosti. Ak sa tento na mieste nenachádza, pomoc ochotne poskytne aj polícia a to na základe evidenčného čísla vozidla.

Medzi základné povinnosti patrí preukázanie totožnosti inému účastníkovi udalosti, poskytnutie údajov o poistení vozidla a vyplnenie a podpísanie tlačiva. Umiestnenie lístka za stieračom nestačí a vinníkovi môže odchod z miesta priťažiť.

V prípade nesplnenia uvedených povinností môže byť vec oznámená polícii, kvalifikovaná ako dopravná nehoda a zároveň takéto konanie považované za porušenie zákona o cestnej premávke závažným spôsobom. V takýchto situáciách hrozí podľa zákona pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu od 1 do 5 rokov.

A to všetko za incident, ktorý inak jednoducho vybaví poisťovňa…