AKTUÁLNE: Poslanci schválili odpredaj MsHK Žilina za 31 925 eur jedinému záujemcovi


Foto: AKTUÁLNE: Poslanci schválili odpredaj MsHK Žilina za 31 925 eur jedinému záujemcovi Foto: ilustračné

Predaj MsHK Žilina nastane zrejme v najbližších dňoch, poslanci schválili odpredaj hokejového klubu v Žiline súkromnej spoločnosti LUPIZA, s.r.o.

Dnes v podvečerných hodinách schválili poslanci Mestského zastupiteľstva(MZ) odpredaj 100 percent akcií hokejového klubu MsHK Žilina v nominálnej hodnote 25-tisíc eur súkromnej spoločnosti. Firma LUPIZA, s.r.o. ponúkla cenu 31 925 eur, zároveň bola jediným uchádzačom o klub.

Mesto Žilina bude prevádzkovateľovi poskytovať priamu finančnú dotáciu vo výške 75-tisíc eur ročne, na základe predĺženia zmluvy do roku 2023 poskytne klubu aj možnosť využívať ľadové plochy s príslušenstvom na tréningový proces či športové akcie.

Rozsah týchto činností bude 6 hodín denne, z toho 4 hodiny na hlavnej ľadovej ploche a 2 hodiny na vedľajšej ľadovej ploche. Do tohto času sa nezapočítajú ligové zápasy. Nový akcionár bude musieť udržať príjmovú časť rozpočtu na úrovni 150-tisíc eur v prípade účasti v prvej lige.

Ak by klub postúpil do extraligy, čo je deklarovaný cieľ nových akcionárov, rozpočet bude musieť nastaviť na príjem najmenej 450-tisíc eur. V prípade snahy o odpredaj klubu musí byť najskôr oslovené mesto:

„Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky akcie spoločnosti sa zriaďuje predkupné právo v prospech predávajúceho, a to tak, že v prípade následného zámeru/úmyslu kupujúceho previesť akcie spoločnosti na inú osobu ako je osoba predávajúceho, je tento povinný najprv ponúknuť akcie (príp. iné akcie spoločnosti) za rovnakých podmienok, za akých by ich ponúkal tretej osobe, na odkúpenie predávajúcemu, a to na základe písomnej výzvy na uplatnenie predkupného práva zaslanej predávajúcemu.“ 

Pre nových majiteľov je klub dlhodobý projekt

Mesto Žilina zároveň prenajme MsHK Žilina, a.s. priestor, v ktorom budú na náklady nového majiteľa zriadené skyboxy. Nájomné za predmetné priestory poputujú do rozpočtu klubu, vybudované skyboxy prejdú po skončení desaťročného obdobia bezplatne do majetku mesta Žilina.

Priamo na zasadnutí MZ v Žiline vystúpili aj zástupcovia budúcich majiteľov, ktorí sa poslancom prihovorili tesne pred hlasovaním a v krátkosti ich ubezpečili, že majú dlhodobú víziu ako postupovať s klubom:

„Máme dobrú spätnú väzbu od odbornej verejnosti aj fanúšikov k tomu, ako chceme klub viesť. Snažíme sa priniesť moderné princípy do vedenia klubu. Očakávame úzku spoluprácu s inovatívnymi firmami. Dúfam, že naše vedenie bude prinášať do hokeja nové pohľady a zábavu pre ľudí, ktoré v žilinskom hokeji potrebujú,“ dodali na zastupiteľstve zástupcovia kupujúcej spoločnosti. 

Podľa ich slov je pre nich klub dlhodobý projekt a žilinský hokej patrí do extraligy, čo je zároveň ich primárnym záujmom. Za návrh hlasovalo 25 poslancov, 2 nehlasovali a 3 sa zdržali. Po rokoch snahy o odpredaj sa podarilo odpredať klub do súkromných rúk.

Ako spoločníci firmy LUPIZA, s.r.o., ktorá bola zriadená na účelom kúpy klubu, sú podľa portálu FinStat  uvedené spoločnosti JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., ktorá sa venuje právnym činnostiam a Lomtec.com a.s., ktorá podniká v službách týkajúcich sa informačných technológií a počítačov


Prečítajte si viac: