Záujem o mestské zákazky prejavilo zatiaľ 71 podnikateľov, registrácia do systému je stále otvorená


Foto: Záujem o mestské zákazky prejavilo zatiaľ 71 podnikateľov, registrácia do systému je stále otvorená Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina úspešne spustilo v roku 2019 systém informovania podnikateľských subjektov o vyhlásení jednotlivých zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré je povinné realizovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. K dnešnému dňu sa do databázy mestského úradu prihlásilo 71 záujemcov.

Spomedzi všetkých záujemcov je celkom 30 stavebných spoločností, 16 záujemcov v projektových a inžinierskych činnostiach, zhodne po 3 záujemcov z oblasti geodetických prác a stavebného dozoru a o vyhlásené zákazky tovarov a služieb sa zaujíma celkom 19 subjektov.

„Aj v tomto roku chceme pokračovať v tomto úspešnom projekte a opätovne vyzývame všetkých, ktorí chcú byť informovaní o zákazkách s nízkou hodnotou, aby sa registrovali do databázy záujemcov. Našou snahou je, aby sa do súťaží prihlásilo čo najviac spoločností a aby boli o týchto výzvach čo najlepšie informovaní,“ povedal primátor Peter Fiabáne. 

Súkromné spoločnosti, subjekty a jednotlivci, ktorí chcú spolupracovať pri mestských zákazkách a byť informovaní o výzvach na predloženie ponuky, majú aj tento rok možnosť registrovať sa do databázy elektronicky. Stačí svoju registráciu poslať na e-mail roman.osika@zilina.sk (Ing. Roman Osika, vedúci oddelenia verejného obstarávania na Mestskom úrade v Žiline).

Žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, rozsah záujmu, presnú emailovú adresu na zasielanie notifikácií spolu s výzvami na predloženie ponuky.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Registrované firmy sú nofitikované

Pri vyhlasovaní zákaziek s nízkou hodnotou príde registrovaným firmám elektronická notifikácia spolu s výzvou na verejné obstarávanie na uskutočnenie prác.

Potenciálnych dodávateľov bude samospráva oslovovať podľa typu zákazky, podľa povahy prác a podľa ďalších podmienok. Aj naďalej sú však všetky výzvy vo verejnom obstarávaní zverejnené na internetovej stránke mesta.

Pre účasť v podlimitných a nadlimitných zákazkách, bude mesto Žilina ako verejný obstarávateľ, vyžadovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia, podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie sú dostupné na: www.zilina.sk/mesto-zilina-volne-miesta-a-ponuka-verejne-obstaravanie.

Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Žilina