Noví majitelia kaštieľa v Kunerade: Oživenie bude náročný proces, trvajúci roky


Foto: Noví majitelia kaštieľa v Kunerade: Oživenie bude náročný proces, trvajúci roky
Galéria: 7 fotiek

Kuneradský zámok, ktorý v posledných rokoch dvakrát vyhorel, zmenil majiteľa. Spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, ktorá vlastnila bývalé sídlo cisárov, ho odpredala záujemcom a novým majiteľom. Tí momentálne žijú v zahraničí, no k zámku ich viaže žilinský pôvod a spomienky.

V rozhovore nám prezradili, okrem plánov na najbližšie roky, aj to, prečo kultúrnu pamiatku v žalostnom stave kúpili a či bude Kaštieľ Kunerad po prípadnej rekonštrukcii prístupný verejnosti.  

Čo vás viedlo ku kúpe objektu, ktorý v posledných rokoch opakovane vyhorel a dnes je z neho prakticky ruina? 

Spolu s manželom pochádzame zo Žiliny a zámok Kunerad poznáme už od detstva. Aj keď momentálne žijeme v zahraničí, jeho osud nám nebol ľahostajný. A kedže sa už roky nečrtalo žiadne reálne riešenie jeho obnovy, rozhodli sme sa osloviť Slovenské Liečebné kúpele Rajecké Teplice s ponukou na odkúpenie. Dali sme sa na to, aj keď si uvedomujeme, že jeho oživenie bude náročný proces trvajúci roky, bez záruky úspechu.

Aká je vaša vízia Kuneradského zámku v budúcnosti? 

Z krátkodobého hľadiska je pre nás prioritou zabrániť ďalšej deštrukcii objektu. Tiež sa snažíme získať čo najviac informácií o jeho pôvodnej podobe, aby sme v spolupráci s architektom a pamiatkovým úradom vedeli pripraviť plán jeho obnovy. Z dlhodobého hľadiska pracujeme s viacerými alternatívami.

Našim zámerom je, aby bol objekt po rekonštrukcii ekonomicky sebestačný, vzhľadom na obmedzené prostriedky, ktorými ako súkromné osoby disponujeme. Všetky alternatívy predpokladajú, že bude v nejakej forme prístupný aj verejnosti.

Viete už časový rámec, v akom by sa mohli dať veci do pohybu a výhľadovo kedy by mohla skončiť rekonštrukcia?

Momentálne pracujeme na pláne vyčistenia a dočasného zabezpečenia zámku spolu s architektami, statikom a stavebnou firmou. Tento plán následne prejde schvaľovaním pamiatkovým a stavebným úradom. Akonáhle sa to podarí a zámok bude stabilizovaný, bude to na dlhšiu dobu jediná zmena, ktorú verejnosť zaregistruje.

Nastane totiž pre budúcnosť zámku najdôležitejšia fáza, kedy vyhodnotíme, čo sme sa o jeho histórii dozvedeli, aká bude jeho konečná podoba a využitie, aby mohol architekt vypracovať konečný projekt. Nevieme odhadnúť, ako dlho bude celý proces jeho rekonštrukcie trvať. Uvedomujeme si, že to bude určite niekoľko rokov.

Predchádzajúci majiteľ sa sťažoval na prístup pamiatkárov, podľa neho boli podmienky na rekonštrukciu prísne a obmedzujúce. Podarí sa vám uspokojiť aj ich požiadavky? 

Ešte nie sme vo fáze, aby sme mohli s pamiatkármi jednať o samotnej rekonštrukcii. Momentálne s nimi intenzívne spolupracujeme na pláne dočasného zabezpečenia. O konkrétnych podmienkach konečnej podoby budeme jednať, keď bude zámok zabezpečený voči ďalšej deštrukcii a budeme mať aspoň načrtnutý konečný projekt. Na základnom bode, ktorým je zachovanie jeho vonkajšieho vzhľadu, sa však zhodujeme. 

Za záchranu zámku sa postavili aj aktivisti a obyvatelia Rajeckej doliny, boli ste s nimi v kontakte pred kúpou a rokujete s nimi? 

Pred kúpou sme kontaktovali starostku obce Kunerad. V telefonickom rozhovore sme ju informovali o našom zámere a pýtali sa aj na predstavy a zámery obce, keďže bolo známe, že v tom čase nad kúpou uvažovala aj samotná obec. Spojili sme sa s ňou aj krátko potom, ako bol prevod uskutočnený. Následne sme hovorili aj s p. Bellanom, s ktorým sme preberali najmä historické plány a materiály, ktoré k zámku má. 

Plánujete sa pre obnovu vrátiť na Slovensko, a viete už, kto všetko sa bude podieľať na obnove?

V tejto chvíli by boli takéto úvahy predčasné, keďže v zahraničí pracujeme a deti nám tam chodia do školy. Na Slovensku však budeme určite tráviť veľa času, najmä keď začnú intenzívnejšie práce na jeho obnove, čo oceňuje naša rodina, ktorej veľká časť žije v Žiline.

Kým však takáto intenzívna fáza začne, bude nejaký ten rok trvať. Tím odborníkov, ktorí sa na obnove budú podieľať ešte len vyberáme. Budeme sa snažiť spolupracovať hlavne so slovenskými a lokálnymi firmami. 

Plánujete pri obnove čerpať aj externé finančné prostriedky, napríklad štrukturálne fondy EÚ alebo takzvané nórske fondy? 

Netajíme sa tým, že naše vlastné finančné zdroje sú obmedzené a nebudú stačiť na celú obnovu. Či budeme spĺňať podmienky čerpania fondov alebo pôjdeme formou pôžičiek, prípadne dodatočných investorov, zatiaľ zisťujeme. 

S akými reakciami na kúpu ste sa doteraz stretli vo vašom okolí aj zo strany verejnosti?

Reakcie boli väčšinou pozitívne, až nás samých príjemne prekvapilo, koľko ľudí táto problematika zaujíma.Prečítajte si viac: