Žilinský hokej pokračuje, poslanci odobrili dotáciu pre MsHK Žilina s pozmenenými podmienkami


Foto:  Žilinský hokej pokračuje, poslanci odobrili dotáciu pre MsHK Žilina s pozmenenými podmienkami Foto: Zasadnutie sledovali aj hokejisti A-tímu MsHK Žilina

Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci finančnú dotáciu pre klub MsHK Žilina a.s., ktorého stopercentným vlastníkom je mesto. V pôvodne predkladanom návrhu na rozpočtovú zmenu požadovali predkladatelia sumu 150-tisíc eur, pozmeňovacím návrhom bola odobrená prvotná dotácia v polovičnej výške. 

Za kompromisný návrh hlasovalo všetkých 27 poslancov. V praxi tak MsHK Žilina a.s. dostane na rok 2019 priamu podporu 75-tisíc eur, ďalších až 100-tisíc eur však môže klub v rokoch 2019 až 2020 dostať na základe získaných sponzorských prostriedkov - mesto dorovná ich výšku.

Celkovo môže klub MsHK Žilina získať z rozpočtu dotáciu až 175-tisíc eur

Suma dodatočnej potenciálnej dotácie je identická s položkou v predpoklade príjmov na sezónu 2019/2020 z augustového návrhu, kde reklamné plnenie plánuje klub na úrovni 100-tisíc eur.

Poslanci pozmeneným uznesením podmienili poskytnutie ďalšej časti dotácie plnením finančných plánov vedenia MsHK Žilina preto, aby v budúcnosti nebolo potrebné klub dotovať vyššou sumou v dôsledku prípadného nenaplnenia plánovaných reklamných príjmov. 

Primátor informoval, že nateraz má vedenie mesta Žilina garanciu sponzorov a ich podpory na úrovni 35-tisíc eur. Ďalšie financie musí zaistiť vedenie samotného klubu.

„Sumu v takej výške, akú predstavenstvo MsHK zoženie, je ochotné zafinancovať následne aj mestské zastupiteľstvo. S priamou podporu vo výške 75-tisíc eur a s ďalšími 50-tisícmi eur z hokejového zväzu si myslím, že môžeme bezpečne pokryť najbližšiu sezónu. Je to kompromisný návrh, ktorý zabezpečí, že zajtra môžu byť podpísané zmluvy s hráčmi. Zároveň sme zaviazali súčasné predstavenstvo hokeja k tomu, aby bolo aktívnejšie v získavaní sponzorov,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne. 

Okrem priamej finančnej podpory schválili poslanci aj uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností medzi správcovskou spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a MsHK Žilina, oproti augustovému návrhu tu však došlo k zmene distribúcie príjmov.

Klub podporí mesto nepriamo aj symbolickým nájomným

Po novom bude mesto podporovať seniorský hokejový tím symbolickým prenájmom ľadovej plochy a tréningového zázemia, ďalej si môže klub zaistiť časť príjmov práve ďalším prenájmom reklamných plôch, na čo má vyčlenených 80% z nich. Desatina plôch je vyčlenená pre mládežnícky klub MsHKM Žilina a zvyšných 10% pre samotný ŽILBYT. 

Poslanci zároveň zaviazali predstavenstvo MsHK Žilina presunúť aktivity, ktoré súvisia so športovou činnosťou, aj v spolupráci s mestom, na iný subjekt bez majetkovej účasti mesta a takisto previesť všetky akcie klubu na tento subjekt do termínu prvého riadneho zastupiteľstva po 30. apríli 2019.

Ak by sa v budúcnosti objavil subjekt, ktorý by mal záujem o časť akcií, primátor uviedol, že verí, že by vedeli zmeniť túto podmienku, aby bolo možné aj takéto riešenie - teda kúpa len väčšiny akcií a nie celého klubu. To môže byť v prípade investora podstatné, nakoľko menšinová účasť mu dá lepšiu záruku možnosti prenájmu ľadovej plochy.

Zároveň bude vedenie klubu predkladať na každé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline do konca športovej sezóny informatívnu správu o aktuálnom plnení rozpočtu, o výške získaných sponzorských prostriedkov aj s kópiami sponzorských zmlúv a výpisu z bankového účtu potvrdzujúceho prijatie finančných prostriedkov.

Poslanci zároveň rozšírili dozornú radu MsHK Žilina o Vandu Tuchyňovú, členku finančnej komisie a Igora Korčeka, člena dopravnej komisie pre zvýšenie miery kontroly.

Odhlasovaný bol aj materiál Podpora mládežníckeho a vrcholového športu v Žiline, ktorého cieľom je „prejav vôle Mestského zastupiteľstva v Žiline zabezpečiť v Žiline udržateľný, systematický, koncepčný a spravodlivý systém podpory mládežníckeho aj vrcholového športu zo strany mesta.“

Vyjadrenie trénera Stanislava Škorvánka, ktoré krátko po hlasovaní zverejnila stránka Mestské zastupiteľstvo Žilina


Prečítajte si viac: