FOTO: Záhradkári a dobrovoľníci čistili v sobotu okraj žilinského lesoparku od bioodpadu


FOTO: Záhradkári a dobrovoľníci čistili v sobotu okraj žilinského lesoparku od bioodpadu
Galéria: 18 fotiek

V sobotu 18. mája 2019 sa zišli záhradkári z oblasti pri lesoparku Chrasť, aby vyčistili úbočie lesa od veľkého množstva bioodpadu.  Pôvodcovia skládok sú neznámi, no podľa záhradkárov sa na týchto miestach kopí odpad nielen od niektorých nezodpovedných obyvateľov záhradiek,  ale aj zo strany údržby lesa.

O odstránenie bioodpadu ako tráva, konáre či lístie z úbočia lesa a aj z niektorých miest priamo v lese požiadala záhradkárov poslankyňa Iveta Martinková, ktorá spolu s Mariánom Cisárikom z odboru životného prostredia tento problém predostrela na zasadnutí výboru záhradkárov. Tí reagovali operatívne. Zúčastneným sa podarilo odviezť približne 35 vlečiek odpadu, úbočie lesoparku sa takýmto spôsobom mení k lepšiemu.

Boli navrhnuté aj preventívne opatrenia, aby sa tento nedobrý zvyk stal minulosťou

Brigádu zorganizovala predsedníčka výboru pani Jolana Martinková. Tá tiež zariadila výrobu tabuliek, ktoré upozorňujú  na neprípustnosť odhadzovania akéhokoľvek odpadu na okraj lesoparku. Sobotňajšieho čistenia sa zúčastnilo celkom jedenásť záhradkárov, ktorí opäť urobili kus dobrej práce.

K dobrovoľníkom sa pridali aj členovia OZ Prenos na čele s Filipom Koptákom, ktorí prevážali odpad na jedno určené miesto ešte pred jeho likvidáciou. Za mesto sa brigády zúčastnil Marián Cisárik, z referátu správy mestskej zelene odboru životného prostredia.

Počas akcie bola odprataná  väčšina odpadu, no záhradkári sa rozhodli zorganizovať ďalšiu brigádu, aby priestory ešte precíznejšie vyčistili.  V blízkej dobe sa chystajú rozmiestňovať spomínané tabuľky s upozornením. Súčasne bol v tento deň opäť čistený aj potok Chrasť, ktorý preteká oblasťou.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

„Potôčik Chrasť som čistila už po tretí krát. Vždy s nejakou inou partiou.  Išlo nám to takpovediac po masle, pretože stav povodia potoka sa každoročne mení, a to k lepšiemu.  Na tomto mieste by som krátko zrekapitulovala, a to čisto z radosti, že môžem komunikovať dobré správy,“ uviedla poslankyňa Iveta Martinková.

Situácia sa s každým čistením viditeľne zlepšuje

Prvé čistenie bolo podľa slov poslankyne o odpratávaní odpadu ako napríklad chladnička, pneumatiky, torzo počítača, torzo mikrovlnky, množstvo plastových fliaš, igelitu či plechoviek. Druhé čistenie bolo tiež o zbieraní odpadu, ale bolo ho podstatne menej, takže aktivisti mohli začať čistiť aj koryto potoka. Pri treťom čistení práve v uplynulú sobotu sa bolo popri akcii záhradkárov možné venovať čisteniu koryta potoka oveľa intenzívnejšie.

„Dôvodom bolo, že zbieranie odpadu nás obťažovalo len do miery jedného plného vreca.  Mojim cieľom je počty vriec znižovať a nároky na čistotu prírody zvyšovať, a to sa mi celkom darí na viacerých poliach,“ dodáva poslankyňa Martinková, ktorú veľmi teší, že dlho pretrvávajúci problém znečisťovania úbočia lesoparku pri záhradkárskej osade sa rieši a tiež, že sa vykonávajú aj preventívne opatrenia.

„Pevne verím, že bioodpad sa tam už kopiť nebude, v opačnom prípade budeme kontaktovať lesnú stráž alebo mestskú políciu,“ uzavrela poslankyňa.
Prečítajte si viac: