Po výzve prejavilo záujem o mestské zákazky 30 firiem, radnica rozširuje ponuku aj pre projektantov


Foto: Po výzve prejavilo záujem o mestské zákazky 30 firiem, radnica rozširuje ponuku aj pre projektantov Foto: Mesto Žilina

Žilinská radnica vyzvala pred pár týždňami všetky stavebné firmy, ktoré majú záujem zapojiť sa do mestských zákaziek, aby sa zaradili do evidencie podnikateľských subjektov. Výzva bola úspešná a k dnešnému dňu eviduje radnica približne 30 prihlásených potencionálnych dodávateľov stavebných prác. Samospráva sa preto rozhodla vytvoriť ďalší zoznam, tentoraz by chcela osloviť projektantské firmy.

„Po úspešnej výzve na prihlasovanie sa stavebných firiem do zákaziek na výber dodávateľov stavebných prác, sme sa rozhodli rozšíriť ponuku aj pre podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti projektovania pozemných a inžinierskych stavieb a sietí. Vyzývame teda všetkých, ktorí majú záujem, aby sa nám prihlásili a pri vyhlasovaní zákaziek s nízkou hodnotou ich budeme oslovovať,“ vysvetlil prednosta Mestského úradu v Žiline Michal Berger.

Rovnako ako pri stavebných spoločnostiach, aj v tomto prípade príde firmám pri vyhlásení verejného obstarávania notifikácia spolu s výzvou na predloženie ponuky. Oslovovať potencionálnych dodávateľov budú podľa typu zákazky, podľa povahy služieb, prípadne podľa ďalších podmienok. Aj naďalej však budú výzvy zverejnené aj na webe mesta.

Uchádzači, ktorí prejavia záujem o zasielanie notifikácií spolu s výzvami na predloženie ponuky, musia zaslať žiadosť o registráciu na e-mail roman.osika@zilina.sk. Žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, rozsah záujmu, presnú e-mailovú adresu na zasielanie notifikácií spolu s výzvami na predloženie ponuky.

 „Pre účasť v podlimitných a nadlimitných zákazkách, bude mesto Žilina ako verejný obstarávateľ, vyžadovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia, podľa § 32 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ zdôraznil Roman Osika, vedúci oddelenia verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.

„Tento systém sa nám osvedčil a veríme, že rovnako ako pri stavebníkoch, budeme úspešní aj pri projektantoch. Už dnes sa nám výrazne zvýšil počet ponúk vo verejnom obstarávaní pri stavebných zákazkách, čo znamená zvýšenie transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti,“ doplnil prednosta mestského úradu.

Ďalšie informácie sú dostupné na: www.zilina.sk/mesto-zilina-volne-miesta-a-ponuka-verejne-obstaravanie.

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Mesto Žilina