Súdy

Okresné súdy v Žilinskom kraji a Krajský súd v Žiline.