Komunikácia je kľúčová. Zástupcovia školských a výchovných zariadení zo Žiliny absolvovali dôležitý seminár


Foto: Komunikácia je kľúčová. Zástupcovia školských a výchovných zariadení zo Žiliny absolvovali dôležitý seminár Foto: Informačná kancelária Žilina

Plnenie si oznamovacej povinnosti voči kompetentným orgánom je dôležité kvôli posilňovaniu bezpečného prostredia na školách. Na túto tému počas minulého mesiaca organizoval odbor prevencie kriminality ministerstva vnútra v spolupráci s odborom školstva žilinského mestského úradu odborný seminár. Účastníkom poskytol informácie a praktické rady týkajúce sa oznamovacej povinnosti. 

Mnohí možno ani netušili, že sa v Žiline nachádza Informačná kancelária pre obete trestných činov. Jej činnosť predstavila Katarína Kvašňovská a svoj výklad doplnila aj o príklady z praxe ostatných informačných kancelárií umiestnených po celej krajine, pri ktorých bola splnená oznamovacia povinnosť voči zodpovedným orgánom.

Súčasťou programu boli aj prednášky o právnych predpisov, zákonoch týkajúcich sa oznamovacej povinnosti.  Zamerané boli aj na priestupkovú činnosť mladistvých či na činnosť probačných a mediačných pracovníkov a mediáciu v trestnom konaní.


„Katarína Závodská Chalmovská sa venovala upozorňovacej povinnosti voči sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v prípadoch ohrozenia záujmu dieťaťa s ohľadom na aplikačnú prax. Zároveň priblížila systém ukladania výchovných opatrení. Rovnako vyzdvihla význam komunikácie medzi školou a sociálnou kuratelou a dôležitosť spolupráce medzi nimi, školou a policajným zborom,“ hovorí Patrícia Bartíková z informačnej kancelárie. 

Komunikácia je dôležitá

K efektívnejšiemu vyriešeniu problémov a k posilnenie spolupráce medzi školami, výchovnými zariadeniami, štátnymi inštitúciami a ďalšími subjektami je kľúčová práve komunikácia. Preto bolo v rámci diskusie účastníkom adresovaných viacero dôležitých otázok. Zodpovedať museli aj tieto dve: „Ktoré druhy činnosti je potrebné ohlásiť a v akom časovom termíne? Má škola oznamovaciu povinnosť, ak sa jej žiaci dopustia porušenia zákona mimo školy?“

Spolupráca medzi školami a inštitúciami, ako sú mestské úrady, súdy a orgány prevencie kriminality je nevyhnutná pre posilnenie bezpečného a podporného prostredia škôl. Takéto iniciatívy pomáhajú včas identifikovať a riešiť problémy, čo prispieva k znižovaniu kriminality a zlepšovaniu kvality života v komunite,“ dopĺňa Bartíková.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: