Súd rozhodol, že vjazd do firiem na Kamennej môže ostať zablokovaný. Postavený mal byť načierno


Foto: Súd rozhodol, že vjazd do firiem na Kamennej môže ostať zablokovaný. Postavený mal byť načierno

Počas uplynulého roka sme sledovali kauzu s pozemkami na Kamennej ulici v Žiline, ktoré vlastní niekoľko majiteľov. Koná za nich splnomocnený Róbert Intribus, ktorého rodina patrí medzi spoluvlastníkov parciel pod miestnou komunikáciou, ako aj pod vjazdami do viacerých firiem v okolí.

Keďže sú cesta aj prístupy k spoločnostiam vybudované na súkromných pozemkoch, Intribus žiadal o dohodu a vyrovnanie s mestom aj dotknutými firmami. K tomu však do dnešného dňa nedošlo. Nastal však iný významný posun v jeho prípade.

Intribus od marca do decembra 2023 niekoľkokrát zablokoval vjazdy k spoločnostiam ako FLORASYSTEM či TECHNIK tak, že pred ne zaparkoval osobné vozidlo či doviezol betónové platne. Hrozil tiež obmedzením premávky na Kamennej, nechcel však spôsobiť problémy obyvateľom, preto sa stále snaží dohodnúť s mestom.


Majitelia oboch spomenutých firiem Intribusa zažalovali a žiadali súd o udelenie neodkladného opatrenia, ktoré by mu prikázalo okamžite odstrániť akékoľvek prekážky z vjazdov. Okrem toho mu malo byť zakázané ich ďalšie blokovanie.

Rovnaké spory, rôzne rozhodnutia súdu

Zaujímavé je, že súd vyhovel iba jednému z navrhovateľov, konkrétne firme FLORASYSTEM. Sudca svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ani v prípade sporov o stavbu nemá nikto právo umiestniť prekážky na vozovkách a v ich bezprostrednom okolí. To by sa zmenilo iba v prípade krajnej núdze či nutnej obrany, kedy tým odvracia nebezpečenstvo pre život a zdravie.

Intribus však tvrdí, že práve takéto nebezpečenstvo hrozí, keďže vjazdy na pozemky k firmám sú neschválené a neskolaudované. Svoje vyjadrenie spolu s dôkazmi doručil aj súdu predtým, než rozhodol o ďalšom neodkladnom opatrení.

Druhý navrhovateľ, ktorým je majiteľ firmy TECHNIK, odôvodnil svoju žiadosť tým, že mu hrozí ujma, keďže Intribus zablokovaním vjazdu znemožnil prístup zákazníkov aj zásobovania. Nikde však neuviedol, že spoločnosť má v skutočnosti aj iný vjazd, ktorý je označený aj na katastrálnej mape (čo potvrdila žilinská polícia). „Navrhovatelia majú vlastný vjazd a domáhajú sa len lepšieho vjazdu na našom pozemku bezodplatne,“ dodal Intribus.

Z vyjadrení mesta navyše vyplýva, že časť pozemku, na ktorej je vybudovaný zablokovaný vjazd, je v súkromnom vlastníctve. „Navrhovateľ pritom neosvedčil, na základe akého titulu využíva vjazd do predmetného areálu na Kamennej ulici v Žiline, kde sa nachádza aj jeho prevádzka,“ píše súd s tým, že nie je známe, kto je vlastníkom vjazdu ako stavby.Mesto taktiež uviedlo, že bol vybudovaný veľmi dávno a na úrade sa nenachádzajú žiadne dokumenty, ktoré by preukazovali, že bol povolený. Podľa Intribusa to dokazuje, že bol vlastne postavený načierno. Súd preto návrh na neodkladné opatrenie zamietol a Intribusovi nezabránil v blokovaní vjazdu. Ten preto pred bránu k firme TECHNIK a ďalším opäť umiestnil prekážku.

Keďže išlo o dva veľmi podobné prípady, kde obe firmy majú aj iný prístup k svojim budovám a nie je známe, kto a kedy vybudoval vjazdy na súkromnom pozemku, Intribus sa neuspokojí s rôznymi rozhodnutiami. V prípade žaloby majiteľa spoločnosti FLORASYSTEM sa odvolá a spor bude riešiť Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Čo bude s Kamennou ulicou?

Napriek opakovaným hrozbám zablokovania cesty sa Intribus zatiaľ zdráha ich naplniť. Jeho cieľom je získať spravodlivú odplatu za využívanie pozemku a zároveň predísť ďalším sporom v budúcnosti. Ideálnym výsledkom rozhovorov s vedením mesta by podľa neho bolo finančné vyrovnanie a zriadenie vecného bremena.

Uvažoval tiež nad podaním žaloby za bezdôvodné obohatenie. V myšlienke, že by mohol uspieť, ho utvrdilo aj rozhodnutie najvyššieho súdu v prípade pozemkového sporu medzi samosprávou a majiteľom parciel pod parkom v mestskej časti Rosinky. Zatiaľ však stále dúfa v mierové riešenie, pričom ho zastupuje JUDr. Ivan Gánoczy z Centra právnej ochrany FINNEX.

To, že jeho rodina má nárok na kompenzáciu za využívanie parcely pod cestou na Kamennej ulici, potvrdili súdy už pred takmer päťdesiatimi rokmi. Okresný súd v Žiline v roku 1975 rozhodol, že Mestský národný výbor v Žiline musí jeho starému otcovi Štefanovi Megoňovi zaplatiť za užívanie jeho pozemku tri roky dozadu.

Podľa dokazovania súdu bola na spornej parcele postavená cesta bez toho, aby sa investor majetkovo-právne vysporiadal so spoluvlastníkom pozemku, ktorý bol cestou zabratý. Žilinský aj banskobystrický súd jasne potvrdil, že Štefanovi Megoňovi patrí polovica parcely 132/a/1 s rozmermi 13 217 metrov štvorcových. V čase, kedy sa začala budovať cesta, mu pozemok nebol vyvlastnený a nedostal zaň ani žiadne peniaze.

Ďalší osud cesty teda nateraz ostáva neznámy, Intribus však verí, že by prípadný súdny spor vyhral. Na mesto sa chcú obrátiť aj ďalší majitelia pozemkov, na ktorých stoja cesty či iné stavby. Viac informácií prinesieme v ďalšom článku.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu