Majiteľ parcely pod Kamennou si praje zámenu pozemkov alebo peniaze, s mestom bude rokovať


Foto: Majiteľ parcely pod Kamennou si praje zámenu pozemkov alebo peniaze, s mestom bude rokovať Foto: Facebook/Majo Kecup Kupčák

Vo štvrtok 16. marca sme informovali o vozidle, ktoré zablokovalo vjazd do areálov niekoľkých firiem pri Kamennej ulici v Žiline. Išlo o automobil spolumajiteľa pozemku, cez ktoré pravidelne prechádzajú vozidlá návštevníkov aj zásobovania týchto spoločností. Na parcele zároveň leží aj časť frekventovanej cesty na Kamennej ulici.

Automobil Ivana Intribusa vyvolal v niektorých Žilinčanoch hnev, v ďalších pobavenie. Len niekoľko hodín po jeho zaparkovaní sa na ňom totiž objavila papuča a tiež množstvo bezpečnostnej pásky. Podľa vyjadrenia majiteľa pozemku ho k zablokovaniu vjazdu viedla neochota vlastníkov firiem komunikovať o vlastníckych právach k nehnuteľnosti.

Keďže na parcele registra E 132/1, ktorú podľa katastra spoluvlastní, je vybudovaná aj komunikácia na ulici Kamenná, Intribus spomenul aj možnosť zablokovania úseku tejto cesty. Takýto krok však sám vníma ako krajné riešenie.

„Pristúpim k zablokovaniu, ak nebude iniciované stretnutie všetkých dotknutých strán, ako súčasných majiteľov, tak aj mesta Žilina. Taktiež aj pôvodných majiteľov. Komunikáciou môžeme nájsť riešenie,“ vysvetlil svoje zmýšľanie majiteľ pozemku.

Ako ideálne riešenie zo strany mesta vidí zámenu pozemkov, prípadne finančné vyrovnanie. S firmami, ktoré využívajú aj jeho nehnuteľnosť, sa chce vyrovnať finančne. Keďže však podľa jeho slov odmietajú komunikovať, pripravuje žalobu vo veci určenia vlastníckych práv proti 23 spoločnostiam a osobám s pozemkami v tesnej blízkosti toho jeho.


Správca komunikácie na ulici Kamenná, ktorým je mesto Žilina, upozorňuje, že zablokovanie verejnej cesty by bolo vyhodnotené ako priestupok. Podľa zákona o pozemných komunikáciách nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať premávku, ani sťažovať údržbu komunikácie. Pokiaľ by cestu skutočne zablokoval, musel by prekážku odstrániť, alebo by ju na jeho náklady odstránilo mesto.

„Akákoľvek uzávierka musí byť najskôr odsúhlasená príslušným dopravným inšpektorátom (v tomto prípade okresným – ODI) a správcom cesty na základe čoho následne v prípade súhlasných stanovísk vydáva príslušný cestný správny orgán povolenie v zmysle cestného zákona. V prípade spáchania priestupku je následne dotyčný riešený nami ako cestným správnym orgánom v priestupkovom konaní,“ uviedla Katarína Gazdíková z Mestského úradu Žilina.

Viacerých rozhorčených Žilinčanov zaujímalo, ako sa súkromné osoby stali majiteľmi predmetnej parcely. Intribus na to reagoval s odpoveďou, že on vlastníctvo nadobudol dedičským konaním. Predtým mal pozemok kúpiť v roku 1947 jeho starý otec Štefan Megoň.

Intribus sa medzičasom spojil s právnym oddelením mesta, s ktorým sa dohodol na osobnom stretnutí v priebehu tohto týždňa. Okrem riešenia vlastných sporov uvažuje aj nad založením občianskeho združenia na pomoc vlastníkom pozemkov s podobnými problémami.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: