Žilinskú väznicu plánujú rekonštruovať. Obvinených premiestnia do iných ústavov


Foto: Žilinskú väznicu plánujú rekonštruovať. Obvinených premiestnia do iných ústavov Foto: ZVJS

V Žiline plánujú rekonštruovať Ústav na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody. To spôsobí, obvinení, ktorí v ňom vykonávajú väzbu, budú premiestnení do iných ústavov. Informuje o tom Zbor väzenskej a justičnej stráže na svojom webe

„V žilinskej väznici zároveň dôjde k zmene pôsobnosti viacerých väzenských ústavov na účely nástupu odsúdených do výkonu trestu odňatia slobody, umiestňovania obvinených a odsúdených pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdov a predvádzania obvinených a odsúdených na súdy a úkony prokurátora,“ uvádza ZVJS.


Zmena sa dotkne procesných úkonov určených súdov, prokuratúr a orgánov činných v trestnom konaní. Vo štvrtok 23. mája sa preto za jedným stolom v priestoroch ilavského ústavu stretli všetky dotknuté inštitúcie. Zúčastnené strany prebrali nielen problematiku súvisiacu s rekonštrukciou žilinského ústavu, ale aj iné prípady a situácie, ktoré im vyplývajú z aplikačnej praxe pri procesných úkonoch s väznenými osobami.

Rekonštrukcia za 6,8 milióna eur by mala rozšíriť kapacitu ústavu o 55 miest. V areáli by mali zatepliť existujúce budovy a postaviť ďalšie objekty. Výsledkom majú byť lepšie podmienky pre väznené osoby a personál. 

Prečítajte si viac: