Prázdninový program v Krajskej knižnici v Žiline na leto 2017