12 október 2017 - 13:57

Viac ako polovica poslancov zastupiteľstva sa ohradila voči obmedzeniu živého prenosu

Foto: Viac ako polovica poslancov zastupiteľstva sa ohradila voči obmedzeniu živého prenosu
Foto: ilustračné

Dňa 9. októbra 2017 prebehlo na pôde Radnice mesta Žilina Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, na ktorom poslanci rokovali, s výnimkou úvodu a záveru, v dvoch bodoch - návrhu VZN o zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiakov na školách a nakladaní s majetkom mesta, ktoré obsahovalo viacero podbodov. Zasadnutie začalo o 14:00 hod., občania však nemohli sledovať živý prenos ako tomu pri zastupiteľstve tradične býva.

Ako sme neskôr zistili, vysielanie stopol primátor Igor Choma s odvolaním sa na predvolebný čas a potenciálne zneužitie tém na vlastnú propagáciu. Právo verejnosti na sledovanie živého prenosu však upravuje aj samotný rokovací poriadok, presnejšie v bode 5. článku 6. Ten hovorí o účasti verejnosti na zasadnutí prostredníctvom online prenosu, ktorý je následne vo forme videozáznamu zverejnený aj na stránke mesta.

„Účasť verejnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva je zabezpečená aj prostredníctvom priameho on-line video prenosu zverejneného na internetovej stránke mesta. Z každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje videozáznam, ktorý sa zverejňuje na internetovej stránke mesta,“ píše sa v rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. Dokument síce hovorí aj o prípade, kedy môže byť rokovanie neverejné, týka sa však len situácií, kedy sú predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

Takéto rozhodnutie navyše spočíva na Mestskom zastupiteľstve ako celku, zloženom z poslancov. Rokovací poriadok ruší túto možnosť v prípadoch, kedy je predmetom rokovania nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta. Práve jeden z dvoch bodov uplynulého mimoriadneho zasadnutia sa týkal kúpy a predaja pozemkov mesta.

Poslanecké kluby NEKA - nezávislí žilinskí poslanci a Srdce pre Žilinu sa voči konaniu primátora ohradili

Zákaz živého prenosu sa nepáči šestnástim poslancom z dvoch poslaneckých klubov - NEKA (nezávislí žilinskí poslanci) a Srdce pre Žilinu, ktorí upozorňujú na to, že v pondelok došlo k porušeniu rokovacieho poriadku. O neprenášaní zasadnutia naživo sa dozvedeli až na mieste. Občania, ktorí prenos chceli sledovať, nevideli nikde oficiálne zverejnené upozornenie a nefuknčnosť prenosu pokladali za problém technického charakteru. Nateraz to vyzerá tak, že pondelkové zasadnutie nebude dostupné ani vo forme záznamu, minimálne nie do dátumu volieb.

„Počas jeho priebehu oznámil primátor Igor Choma, že nepovolil online prenos zo zastupiteľstva. Dokonca sa vyjadril, že nepovolí ani zverejnenie záznamu na internetovej stránke mesta, kým sa neuskutočnia voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Na toto rozhodnutie vopred občanov neupozornil a tak sa mnohí zbytočne snažili naladiť priamy prenos zo zastupiteľstva, aj keď je tento platený z ich daní,“ uviedli v spoločnej tlačovej správe poslanci.

Ako dodali, podobné správanie vysiela spoločnosti zlý signál, keďže práve verejní činitelia by mali ísť príkladom v dodržiavaní predpisov. „Podľa názoru poslancov poslaneckého klubu NEKA (nezávislí žilinskí poslanci) a Srdce pre Žilinu, primátor Igor Choma nielenže nemá pre takéto konanie oporu v žiadnom zákone či uznesení, ale svojvoľne porušil rokovací poriadok, ktorý by mal predovšetkým on ako prvý muž mesta rešpektovať a dodržiavať. Je to veľmi zlý signál všetkým Žilinčanom, že netreba dodržiavať zákony,“ informovali poslanci.

Bude bez priameho prenosu aj najbližšie riadne zasadnutie?

Keďže primátor mal priamo na rokovaní uviesť, že priame prenosy nebudú až do volieb do Žilinského samosprávneho kraja, hrozí, že občania neuvidia sprostredkovanie ani najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. To je naplánované na 30. októbra 2017, teda päť dní pred konaním samotných volieb do orgánov samospráv. „Primátor dokonca avizoval, že nepovolí ani odvysielanie priameho prenosu z najbližšieho riadneho MZ, ktoré je naplánované na 30. októbra 2017,“ potvrdili aj zákonodarcovia.

Skupina v zložení Peter Bačinský, Jozef Badžgoň, Martin Barčík, Lubo Bechný, Peter Cibulka, Peter Durmis, Peter Fiabáne, Ludmila Chodelková, Jozef Juriš, Martin Kapitulík, Dušan Maňák, Ján Ničík, Peter Ničík, Ľuboš Plešinger, Miroslav Sokol a Marián Zrník preto požaduje, aby primátor zverejnil záznam z posledného rokovania a takisto neobmedzoval jeho vysielanie na konci októbra.

„Keďže nemáme čo skrývať a myslíme si, že Žilinčania sú dostatočne múdri na to, aby si vytvorili vlastný názor z toho čo vidia a počujú, požadujeme okamžité zrušenie cenzúry, okamžité zverejnenie záznamu z posledného mimoriadneho zastupiteľstva, ako aj chlapské slovo, že online prenos a následný záznam budú zabezpečené na všetkých nasledujúcich rokovaniach mestského zastupiteľstva - aj 30. októbra 2017,“ uzavreli poslanci NEKA a Srdce pre Žilinu.0 zdieľaní

Dopravný servis

Košická
Práca na ceste
13:55
Kragujevská
Jama na ceste
12:33
Na Horevaží
Jama na ceste
12:32
Vranie
Policajná hliadka
10:47
Zobraziť aktuálne hlásenia

Program kina