Dnes najčítanejšie
Žilinskí policajti našli u Mareka na Hájiku väčšie množstvo pervitínu, za drogy už bol v minulosti odsúdený

21 december 2021 - 09:42
Tamara Antolová

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok, Žilinský samosprávny kraj bude hospodáriť so sumou 230 miliónov eur

Foto: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok, Žilinský samosprávny kraj bude hospodáriť so sumou 230 miliónov eur
Foto: ŽSK
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Hlavnými témami posledného stretnutia krajského parlamentu boli krajský rozpočet na roky 2022 až 2024, spolufinancovanie ďalších projektov financovaných z európskych zdrojov a finančná kondícia kraja.

K prijatiu preklenovacieho úveru, návratných finančných prostriedkov z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) vo výške 40 miliónov eur vyslovil súhlasné stanovisko hlavný kontrolór kraja, a teda celková zadlženosť kraja je na úrovni 34 %.

„Dôvodom prijatia návratných zdrojov financovania je potreba finančného krytia investičných akcií - kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2022 a v ďalších rokoch na predfinancovanie projektov, ktoré budú realizované z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Môžeme ním predfinancovať projekty súvisiace s dopravou, sociálnymi službami, zdravotníctvom či kultúrou“ tvrdí riaditeľka odboru ekonomiky Žilinského samosprávneho kraja Katarína Gazdíková.

V budúcom roku bude Žilinská župa znovu hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a predpokladané príjmy a výdavky dosiahnu čiastku 230 351 575 eur. Z tejto sumy je 36 miliónov určených na kapitálové výdavky.

„V budúcom roku župa plánuje rozbehnúť stavby cyklotrás za viac než 4 mil. eur v úsekoch Vážskej cyklotrasy Kotešová – Hričovská priehrada, Považský Chlmec – Žilina a v katastri obce Strečno či komplexne zrekonštruovať mostný objekt v Podbieli za viac než 1,7 mil. eur. Medzi najväčšie investície v oblasti školstva patrí nadstavba budovy Konzervatória v Žiline, v zdravotníctve zase v Oravskej poliklinike v Námestove vybudujeme Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v hodnote 1 milióna eur,“ doplnila predsedníčka Erika Jurinová.

Na financovanie projektov z eurofondov bude vyčlenených 22 miliónov eur. Najviac financií pôjde na dopravu, a to 23 miliónov eur, z ktorých 14 mil. eur bude smerovaných na európske projekty. Do oblasti vzdelávania kraj investuje  6 mil. eur, do zdravotníctva sa plánuje obstarávanie nových CT prístrojov, do sociálnej oblasti takmer 1 mil. eur a na splátky existujúcich úverov použije krajská samospráva 3,7 mil. eur svojich zdrojov. 

Žilinský kraj má záujem vybudovať hokejovú akadémiu, na ktorú sa zvažuje lokácia, a to buď na Spojenej škole na Rosinskej ceste alebo dostavba rozostavaného skeletu na Karpatskej ulici. Projekt by mal podporiť aj Slovenský zväz ľadového hokeja.

Stratégia deinštitucionalizácie CSS Zákamenné schválili, takže bola odsúhlasená aj kúpa pozemkov, čím sa naplní Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 až 2020, ktorej cieľom je prechod na individuálne bývanie klientov, ktoré lepšie rešpektuje ich potreby a nezávislý život. 

OZ pre Dolinu doručil na župný úrad 5. novembra petíciu za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline, ktorú vzal parlament na vedomie a podporil riešenia smerujúce k obmedzeniu výstavby a problémom nadmerného turizmu sa krajský úrad bude zaoberať.

Rokovanie krajského parlamentu sa konalo formou online videokonferencie. Poslanci sa v budúcom roku 2022 po prvýkrát stretnú 28. februára. 


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
22:45
Strečno
Jama na ceste
22:44
Oškerda
Prekážka na ceste
22:28
Hričovská
Jama na ceste
22:27
Kragujevská
Iné nebezpečenstvo
22:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia