Dnes najčítanejšie
Na skupinu mladíkov v Rosine niekto strieľal zo zbrane, bežcovi v žilinskom lesoparku sa vyhrážali bitkou
COVID-19 vývoj situácie v kraji

21 september 2021 - 16:37

Poslanci v Žiline majú za sebou ďalšie rokovanie, výsledkom sú aj nové projekty

Foto: Poslanci v Žiline majú za sebou ďalšie rokovanie, výsledkom sú aj nové projekty
Foto: ilustračné

Žilinskí poslanci sa v pondelok stretli na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, pre zhoršenú epidemickú situáciu rokovali pomocou videokonferencie. Výsledkom ďalšieho maratónskeho rokovania je aj niekoľko podporených projektov či odmietnutie spolupráce so spoločnosťou Lidl pri budovaní kruhového objazdu na Bôriku.

Dobrou správou pre región je založenie záujmového združenia InoVia, ktoré má podnietiť rozvoj inovatívnej ekonomiky v regióne. Zakladajúcimi členmi sú Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita v Žiline. Prvým riaditeľom bude počas skráteného obdobia troch rokov Ing. Vlastimil Kociana, predstaviteľ žilinskej softvérovej spoločnosti KROS a.s.

Mesto sa bude na fungovaní centra podieľať rovnakým dielom ako ŽSK, v tomto roku vo výške 45-tisíc eur vo forme prvého členského príspevku. V roku 2022 bude predpokladaná podpora mesta vo výške 125-tisíc eur.

Okrem toho zakázali poslanci mesta Žilina hazard počas dvanástich dní v budúcom roku, odobrili aj zapojenie sa do 1. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s tým súvisiace dokumenty.

Nové peniaze by mohli do Žiliny pritiecť aj vďaka európskym štrukturálnym fondom, zastupitelia súhlasili s predložením niekoľkých žiadostí o nenávratné finančné prostriedky - na cyklotrasu V9 medzi Vlčincami a Vodným dielom aj budovanie cykloprístreškov pri areáloch niektorých základných škôl.

„Žilinská samospráva sa zapojí do výzvy IROP aj s projektom „Zelené opatrenia areálov základných a materských škôl v meste Žilina – 1. etapa“, počas ktorého chce revitalizovať areály Materskej školy Trnavská, Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda a vybudovať školskú záhradu v Základnej škole s materskou školou do Stošky v mestskej časti Závodie,“ informuje k výsledkom rokovania žilinská radnica.

Naopak, neprešiel návrh na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít materskej škôlky v priestoroch Základnej školy s materskou školou Gaštanová 56 formou nadstavby tak, aby boli vytvorené aspoň dve nové triedy. Všeobecným záväzným nariadením sa určilo spádové územie pre materské školy v meste.


Dopravný servis
Radoľa
Kolóna
07:57
Rajecká cesta
Práca na ceste
07:57
Obvodová
Kolóna
07:55
Mojšova Lúčka
Kolóna
07:54
Oškerda
Kolóna
07:52
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia