Dnes najčítanejšie
Po Žiline sa pohybuje neznámy muž, ktorý sa vydáva za hygienika a kontroluje prevádzky

10 január 2020 - 11:23

Prízemie Krajskej knižnice v Žiline prechádza rekonštrukciou, nové priestory prinesú vyšší komfort

V týchto dňoch je Krajská knižnica v Žiline pre čitateľov zatvorená, dôvodom je rekonštrukcia prízemného podlažia. To čitatelia poznajú ako centrálny výpožičný pult a úsek beletrie, až do 13. januára 2020 bude budova na Bulvári verejnosť úplne uzatvorená.

Následne bude fungovať s niektorými obmedzeniami, napríklad zmenou vstupného vchodu. Celkovo by mali práce trvať päť mesiacov. Počas nich sa budú pracovníci knižnice snažiť o to, aby boli knižničné fondy a služby prístupné v čo najväčšom rozsahu.

„Knižnica bude prístupná cez zadný núdzový vchod z literárneho parku. Čitatelia sa schodišťom dostanú do archívu knižnice, kde bude dočasne umiestnený fond beletrie. Z archívu sa výťahom dostanú na prvé a druhé poschodie. Dá sa povedať, že okrem archívnej literatúry a archívnych výtlačkov periodík budú mať sprístupnené všetky dokumenty ako doteraz,“ vysvetlila Zuzana Mjartanová, vedúca Oddelenia knižnično-informačných služieb žilinskej knižnice. 

Ľuďom so zdravotným postihnutím zaistí knižnica donášku

Improvizovaný vstup, ktorý preberie funkciu hlavného počas niekoľkých mesiacov, nie je prispôsobený ľuďom so zdravotným postihnutím. Ani na tých sa ale pri rekonštrukcii nezabudlo, a tak je pre nich pripravený servis v podobe donášky objednaných kníh či tlače až domov: 

„Knižnica bude zabezpečovať vo väčšom rozsahu donáškovú službu kníh a časopisov na adresu bydliska. Naši čitatelia so zdravotným znevýhodnením môžu prostredníctvom mailovej adresy kniznica@krajskakniznicazilina.sk alebo na telefónnom čísla 041/72 330 90 o túto službu požiadať. Raz do mesiaca knihovníci záujemcom prinesú požadované knihy či periodickú tlač priamo domov,“ potvrdila Mjartanová.

Na zdravotne znevýhodnených čitateľov myslia v knižnici nielen pri rekonštrukcii, už tento rok by malo vzniknúť špeciálne pracovisko práve pre nich. To umožní nevidiacim, slabozrakým i nepočujúcim pracovať s informáciami, vyhľadávať ich na internete či čítať knihy.  

Pracovisko bude obsahovať dve počítačové stanice s inštalovaným systémom na zväčšovanie textu a obrázkov a hlasovým výstupom. Na počítači bude softvér pre prepis hovoreného slova do písma, ktorý umožní zaznamenávať diktovaný text. Ľudia so zdravotným handicapom budú mať k dispozícii čítacie pero, určené na skenovanie textu do počítača a 3D skener s možnosťou tlače na 3D tlačiarni. Pre nepočujúcich knižnica obstará zvukovú slučku.  

„Knižnica ich zakúpi vďaka projektu Naše knižnice (aj) pre znevýhodnených čitateľov realizovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov, Prioritná os 3: Rozvoj miestnych iniciatív. Tieto aktivity však budú realizované až v druhom polroku,“ spresnila vedúca Oddelenia knižnično-informačných služieb žilinskej knižnice. 

Detskí knihovníci vynahradia podujatia deťom priamo v školách 

Podujatia pre verejnosť a školské kolektívy síce budú počas rekonštrukcie vo väčšej miere zrušené, avšak „detskí knihovníci“ so svojou ponukou aktivít budú intenzívnejšie navštevovať materské a základné školy i iné zariadenia. Počas sobôt bude knižnica zatvorená. V tom čase by mali prebiehať práce spôsobujúce vyššiu hlučnosť a prašnosť. 

A čo všetko sa pri rekonštrukcii zmení? Nové priestory ponúknu vyšší komfort pre čitateľov aj zlepšenie estetiky interiéru. Keďže priestory na prízemí sú vstupnou bránou do krajskej knižnice, cieľom je modernizovať priestor tak, aby si získal pravidelných aj nových návštevníkov. 

„Rekonštruovaná bude elektrická a počítačová sieť, t.č. nedostatočné osvetlenie, dôjde k výmene jestvujúcej, značne poškodenej dlažby, k výmene okien, k preskleniu časti steny z východnej strany budovy, ktorá prepojí interiér knižnice s literárnym parkom, kde si budú môcť čitatelia počas letných mesiacov čítať či študovať. Spevnená bude plocha letnej čitárne. Čiže rekonštrukcia prinesie aj zmeny, ktoré bude možné vnímať i z estetického hľadiska i z hľadiska používateľského komfortu. Celkový vzhľad vstupných priestorov knižnice by mal byť svetlejší, modernejší a zaujímavejší,“ uzavrela Zuzana Mjartanová zo žilinskej knižnice. 

Celková suma za rekonštrukciu dosiahne výšku takmer 400-tisíc eur. Zriaďovateľom Krajskej knižnice v Žiline je Žilinský samosprávny kraj.

95 reakcií


Dopravný servis
Lietavská Lúčka
Kolóna
08:07
Škultétyho
Kolóna
07:58
Stráža
Práca na ceste
07:55
Rudinka
Prekážka na ceste
07:55
Nemocničná
Kolóna
07:55
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia