Zamestnanci mestského úradu budú od zajtra do 26. marca doručovať rozhodnutia o poplatku za odpad


Foto: Zamestnanci mestského úradu budú od zajtra do 26. marca doručovať rozhodnutia o poplatku za odpad Foto: ilustračné

Mestský úrad v Žiline oznamuje občanom, že zamestnanci úradu budú v termíne od 10. 3. do 26. 3. 2017 doručovať do vlastných rúk rozhodnutia, ktorými mesto Žilina vyrubuje poplatok za komunálny odpad pre obdobie roka 2017. V prípade, že si občan rozhodnutie nepreberie osobne od zamestnanca MsÚ v Žiline, úrad využije možnosť doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

Poplatok za komunálny odpad musí zaplatiť každá fyzická osoba, ktorá má v Žiline trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta. Poplatok, podmienky a dôvody odpustenia, rovnako aj prípady, kedy bude poplatok vrátený, stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2015 o poplatku, ktoré nájdete na oficiálnych stránkach mesta Žilina v sekcii – Občan/úradná tabuľa/VZN:

http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20151216110615.pdf

O doručovaní rozhodnutí k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje budeme občanov včas informovať. Zároveň žiadame občanov o zhovievavosť a ústretovosť pri distribúcií rozhodnutí pracovníkmi MsÚ v Žiline, v snahe predísť prípadným nedorozumeniam.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu