Deti zo Žiliny sa môžu hrať na nových ihriskách


Foto: Deti zo Žiliny sa môžu hrať na nových ihriskách

Žilina 11. 8. 2014 – Mesto Žilina dnes slávnostne odovzdalo do užívania ďalšie tri nové detské ihriská, ktoré umožnia deťom plnohodnotne tráviť voľný čas pohybovými aktivitami. Mesto investovalo do troch nových detských ihrísk čiastku 11 298 €. Nové detské ihriská sa nachádzajú na sídliskách Vlčince, Hliny a v mestskej časti Považský Chlmec.

Primátor mesta Žilina Igor Choma a prednosta Mestského úradu v Žiline Anton Trnovec slávnostným rozviazaním stuhy dnes oficiálne odovzdali do užívania tri nové detské ihriská, ktoré umožnia deťom tráviť voľný čas pohybovými aktivitami. Ihriská sa nachádzajú v Považskom Chlmci za kultúrnym domom, na sídlisku Vlčince - Ulica Eduarda Nécseya a na sídlisku Hliny - Jarná ulica. Celkové náklady investované do týchto detských ihrísk sa vyšplhali do výšky 11 298 €. Základnými hernými prvkami na týchto ihriskách sú hojdačky, preliezky, šmykľavka a pieskovisko.

„Veľmi ma teší, že Mesto vytvára deťom možnosti tráviť plnohodnotne voľný čas pohybom. Detské ihriská sú prirodzenou súčasťou sídlisk a mestských častí, ktoré ponúkajú priestor na hranie pre naše deti. Verím, že tieto nové ihriská sa stanú bežnou súčasťou života najmladších Žilinčanov a že ich budú chrániť aj pre ďalšie generácie detí,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.

V súčasnosti spravuje Mesto Žilina 155 detských ihrísk a športovísk, ktorých pravidelná údržba a revitalizácia stojí cca 70 000 € ročne. Okrem toho Mesto investuje aj do výstavby nových detských ihrísk, ktoré pribudli v priebehu posledných rokov. Zároveň sa modernizovali viaceré prvky na starších ihriskách a taktiež sa vykonáva pravidelná údržba, aby všetky ihriská spĺňali podmienky pre bezpečnú hru a šport žilinských detí a mládeže. V tejto činnosti bude Mesto Žilina pokračovať aj naďalej.

zdroj: TS Mesto Žilina


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu