Poslanci schválili zmeny vo VZN o prideľovaní nájomných bytov, spresnili nejasné možnosti výkladu


Foto: Poslanci schválili zmeny vo VZN o prideľovaní nájomných bytov, spresnili nejasné možnosti výkladu Foto: ilustračné

Na dnešnom 19. Mestskom zastupiteľstve schválili poslanci niekoľko zmien, ktorými reagujú na možný nejednoznačný výklad Všeobecného záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov. „Nakoľko uvedené znenia môžu spôsobovať nezrozumiteľnosť a nejednoznačnosť ustanovení schválených vo VZN č. 2/2014 a vo všeobecnej záväznosti pripúšťajú rôznosť výkladu,“ uvádza schválený návrh, ktorý reagoval aj na požiadavky správcovskej spoločnosti ŽILBYT.

Jednou z výrazných zmien je možnosť prideľovať byty mimo poradovník, týka sa však len mimoriadnej situácie a nájomníkov, ktorí si riadne plnili záväzky voči mestu. „Keď vznikne mimoriadna situácia, tak tým ľudom, ktorí majú s mestom zmluvu a majú vyplatené všetko, môžeme na základe tohto VZN prideliť byty aj mimo poradovník,“ uviedol Martin Barčík, ktorý predložil pozmeňovací návrh umožňujúci takéto rozhodnutie.

Poslanci budú môcť v určitých prípadoch nájomný byt vymeniť

„Jeden byt z uvoľnených bytov, ktoré prichádzajú na príslušnú komisiu na pridelenie, bude môcť byť pridelený na základe žiadosti. Niekomu sa napríklad rozrastie rodina a dostane väčší byt, alebo niekto má problém so splácaním, prípadne sa mu stane niečo iné, a môže ísť do menšieho bytu,“ dodal Barčík.

Nové znenie Všeobecného záväzného nariadenia už nepripúšťa, aby bol nájomca zároveň vlastníkom alebo spoluvlastníkov akéhokoľvek bytu či rodinného domu. V pôvodnom návrhu sa sťahovalo obmedzenie vlastníctva len na družstvené alebo nájomné byty a rodinné domy.

Podmienky budú musieť spĺňať aj osoby žijúce v danej domácnosti, pri odmietnutí bytu je žiadateľ vyradený

Problémy vo výklade spôsobovali aj časti VZN, v ktorých bola vymedzená zodpovednosť žiadateľa o nájomný byt. Po novom musia podmienky spĺňať aj všetky osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Žiadateľ je pripadným odmietnutím prideleného bytu automaticky vyradený z poradovníka.

„Ak žiadateľ, ktorému bol pridelený nájomný byt, pridelený byt odmietne aj napriek tomu, že zodpovedá jeho požiadavkám uvedeným v žiadosti o pridelenie nájomného bytu, jeho žiadosť bude vyradená z poradovníka žiadateľov o nájomný byt,“ stanovuje nové znenie VZN.

Za návrh hlasovalo všetkých 28 prítomných poslancov, rovnaký počet odhlasoval aj pozmeňovací návrh poslanca Barčíka. K 31. januáru 2017 bolo v poradovníku o pridelenie nájomného bytu 190 žiadostí.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu