Dnes prebehne skúška sirén, poznáte varovné signály a viete čo máte robiť v prípade ohrozenia?


Foto: Dnes prebehne skúška sirén, poznáte varovné signály a viete čo máte robiť v prípade ohrozenia? Foto: ilustračné

Žijeme v dobe, kedy ruch v uliciach pomaly neutícha ani v nočných hodinách. Denne sa stretávame so situáciami, keď počujeme sirény na vozidlách záchrannej služby, hasičského a záchranného zboru či rôznych zložiek polície. S určitou pravidelnosťou však počujeme aj sirény, ktoré slúžia na preskúšanie ich funkčnosti, ale najmä  slúžia na vyrozumievanie obyvateľstva pri vzniku rôznych mimoriadnych udalostí, ktoré môžu ohroziť zdravie, životy, majetok alebo životné prostredie.

V súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Žilina preto oznamuje, že dňa 14. októbra 2016 o 12:00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén.

Varovné signály

VŠEOBECNÉ OHROZENIE - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

OHROZENIE VODOU - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

KONIEC OHROZENIA - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov  mimoriadnej udalosti.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


Hovorená informácia obsahuje:

 • deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
 • údaje o zdroji ohrozenia,
 • údaje o druhu ohrozenia,
 • údaje o veľkosti ohrozeného územia,
 • základné pokyny na konanie obyvateľstva.


ČO UROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania)

1. okamžite sa ukryte

 • pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.)
 • ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte
 • ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané
 • v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál - zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove
 • Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou

2. zatvorte okná a dvere

 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.)
 • uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu

 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť
 • v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú

  

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: minv.sk