Mesto ocenilo najlepších žilinských žiakov


Foto: Mesto ocenilo najlepších žilinských žiakov

Žilina 19. 6. 2014 – Primátor mesta Žilina Igor Choma každoročne pred letnými prázdninami oceňuje najlepších žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, ktorí dosiahli vynikajúce vzdelávacie výsledky, pričinili sa o reprezentáciu školy, mesta alebo kraja, či Slovenskej republiky vo vedomostných i športových súťažiach.

Primátor mesta Žilina Igor Choma už tradične na záver školského roka ocenil v stredu 18. júna 2014 na radnici najlepších žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, ktorí dosiahli vynikajúce vzdelávacie výsledky vo vedomostných, ale aj športových súťažiach, čím reprezentovali aj školu, mesto, kraj a taktiež aj Slovenskú republiku.

„V prvom rade sa chcem poďakovať rodičom, ktorí umožňujú svojim deťom rozvíjať ich nadanie až natoľko, že nereprezentujú len samých seba, ale robia dobré meno škole, mestu a pri medzinárodných súťažiach aj Slovensku. Pedagógom, ale aj pracovníkom škôl, patrí úcta za výchovno-vzdelávaciu činnosť, pretože pred ich očami rastie naša budúcnosť. Ako primátor som pyšný na tieto deti, ktorým zaslúžene patrí dnešné ocenenie, pretože ich výsledky sú dôkazom toho, že naše mesto disponuje výnimočnými mladými ľuďmi. Želám im, aby dosahovali ďalšie úspechy a stali sa tak vzorom pre ich rovesníkov,“ povedal primátor mesta Žilina počas odovzdávania ocenení.

Zoznam ocenených žiakov

• Laura Šebová (MŠ pri ZŠ, Závodie) za reprezentáciu školy a mesta Žilina na XV. ročníku medzinárodnej prehliadky „Žitnoostrovské pastelky 2014“
• Matúš Trnovec (MŠ pri ZŠ, Závodie) za reprezentáciu školy a mesta Žilina na XV. ročníku medzinárodnej prehliadky „Žitnoostrovské pastelky 2014“
• Viliam Bartolomej Čarnecký (MŠ, Suvorovova) za 2. miesto na Majstrovstvách SR 2014 v rapid šachu
• Barborka Obročníková (MŠ, Jarná) naša nádejná šachistka, za 2.miesto na majstrovstvách SR 2014
• Nina Vlachová (ZŠ s MŠ, Na stanicu 27) za výborný prospech, ochotu vždy pomáhať, správanie, zapájanie sa do súťaží
• Martina Kubjatková (ZŠ, Do Stošky) za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach
• Tomáš Gramblička (ZŠ s MŠ, Brodno) za výbornú reprezentáciu školy v športových a vedomostných súťažiach
• Timea Lašútová (ZŠ, Slov. dobrovoľníkov) za reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných súťažiach
• Tereza Pašková (ZŠ s MŠ, Školská 49) za aktívnu školskú aj mimoškolskú činnosť, prácu v študentskom parlamente
• Simona Šelmeková (ZŠ, Hollého) za 4. miesto v SR v 1. ročníku výtvarno-literárnej súťaže „Ľudské práva očami detí“
• Michal Tomašec (ZŠ, V. Javorku) za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy na verejnosti, účasť v rôznych vedomostných i športových súťažiach
• Marek Korenčík (ZŠ, V. Javorku) za vynikajúci prospech, vzorné správanie a reprezentáciu Slovenska v hokeji, SR-16
• Nina Mária Balogová (ZŠ, Jarná) za výborný prospech, reprezentáciu školy v plávaní
• Jerguš Pecháč (ZŠ, Lichardova) za úspešnú reprezentáciu školy, mesta, viacnásobné umiestnenia v celoslovenských súťažiach v šachu
• Jakub Suriak (ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1) za výborné výchovno-vyučovacie výsledky, reprezentáciu školy v súťažiach z matematiky a z jazykov, ochotu, slušnosť
• Šimon Urbaník (ZŠ, Karpatská) za výborné vyučovacie výsledky, reprezentáciu školy, mesta v olympiádach, usilovnosť, skromnosť, slušnosť
• Lenka Kolkusová (ZŠ, Martinská) za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, reprezentáciu školy, mesta v športových súťažiach a vedomostných olympiádach
• Sabína Pamulová (ZŠ, Gaštanová) za 2. miesto a postup do medzinárodného kola súťaže „Tvorím vlastnú knihu“
• Jakub Chupek (ZŠ, Limbová) za reprezentáciu školy a mesta v športových súťažiach, správanie športovca
• Lívia Lalinská (ZŠ, Nám. mladosti) za 1. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku
• Alžbeta Turčányiová (ZUŠ L. Árvaya) za úspešnú reprezentáciu školy, mesta v speváckych celoslovenských i medzinárodných súťažiach
• Jakub Melo (ZUŠ L. Árvaya) za reprezentáciu školy, mesta v hre na husle, počas celého svojho štúdia získaval popredné umiestnenia v súťažiach
• Lenka Káčeriková (ZUŠ F. Špániho) za vzornú reprezentáciu školy, výrazný herecký rast a príkladnú účasť na mimoškolských aktivitách
• Matúš Škorvánek (ZUŠ, Gaštanová) za úspešnú reprezentáciu školy v mestských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu