Od dnes hrozí za pretočenie plynomeru až 12 rokov väzenia


Foto: Od dnes hrozí za pretočenie plynomeru až 12 rokov väzenia Foto: ilustračné / modrastrecha.sk

Falšovanie hodnoty objemu spotreby plynu a falšovanie plomb je od 1. júla trestným činom. Páchatelia môžu stráviť vo väzení až 12 rokov. 

Novela trestného zákona od 1. júla 2016 zavádza podľa §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. Prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu SPP - distribúcia, a. s., zaznamenáva ročne niekoľko stoviek neoprávnených zásahov do meradiel spotreby.

„Páchatelia odstránia zabezpečovaciu plombu číselníka na meradle a upravujú hodnotu objemu spotrebovaného plynu, čím sa dopúšťajú trestného činu,“ vysvetlil hovorca SPP - distribúcie Milan Vanga. Podľa hovorcu je táto trestná činnosť organizovaná.

„Spôsob zásahov do meradiel a falšovania plomb jednoznačne poukazuje na ich prepojenie v jednotlivých lokalitách,“ dodal Vanga.

Po zistení podozrenia na porušenie plomby meradla vstupuje do procesu znalec v oblasti kriminalistiky a mechanoskopie, ktorý úradne posúdi, či došlo k neoprávnenému zásahu do meradla. Už dnes je odberateľ povinný v zmysle zákona o energetike nahradiť distribučnej spoločnosti nielen hodnotu neoprávnene odobratého plynu, ale aj všetky náklady spojené s odhalením a odstránením neoprávneného odberu.


„V zmysle trestného zákona budú páchatelia od 1. júla čeliť trestnému oznámeniu,“ upozorňuje hovorca.

V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov. Každý neoprávnený zásah do meradla spotreby plynu je nebezpečný. Enormne sa tým zvyšuje riziko vzniku úniku plynu, havárie na plynových zariadeniach, čo môže ohroziť nielen život, zdravie a majetok neoprávneného odberateľa, ale aj jeho okolia. Odberateľ, ktorý umožní neoprávnený zásah do svojho meradla, musí nahradiť škodu a v prípade podozrenia zo spolupáchateľstva môže čeliť trestnému oznámeniu. 

Novela trestného zákona posilňuje ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň zákonne postihuje organizované zločinecké skupiny, pre ktoré je stáčanie plynomerov vysokým zdrojom príjmov. SPP - distribúcia vyzýva odberateľov plynu, aby s páchateľmi nespolupracovali a akékoľvek informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili distribučnej spoločnosti na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na NOplyn@spp-distribucia.sk.

„Včasné zistenie neoprávneného zásahu do meradla znižuje riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia zdravia a majetku osôb v jeho blízkosti,“ uzavrel Vanga.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: SPP