Ovocný sad na Vlčincoch? Na pochybnosti a otázky odpovedá poslankyňa Iveta Martinková


Foto: Ovocný sad na Vlčincoch? Na pochybnosti a otázky odpovedá poslankyňa Iveta Martinková

V decembri minulého roka sme vás informovali, že na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince by na ploche približne 2000 m2 mohol byť vybudovaný sad s ovocnými stromami. Do našej ankety, kde sme sa pýtali, či sa obyvateľom pozdáva táto idea sa zapojilo 342 čitateľov. Výsledkom bolo, že 82% občanov povedalo áno, zvyšných 18% povedalo nie. O odpovede na najčastejšie otázky a stanovisko k pochybnostiam občanov sme požiadali poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Žiline, Ivetu Martinkovú, ktorá je autorom myšlienky.

Prečo práve ovocné stromy?
Na túto tému som už hovorila veľakrát, vysvetľovala, akým úžitkom budú ovocné stromy na sídlisku, a tak si dnes dovolím použiť slová niekoho iného, citáciu z diskusie z článku, ktorý pojednával o ovocných stromoch v mestách. Tento citát je od pána z Bratislavy: „Ako deti sme mali veľmi dobre zmapovaný výskyt ovocných stromov na sídlisku. Staré mesto bolo plné ovocia, v každom dvore bola moruša, na pergolách a plotoch vinič a čerešne, gaštany a orechy na všetkých verejných priestranstvách. Zvyšky tejto minulosti je možné občas zazrieť aj dnes, niektoré stromy akoby zázrakom unikli novodobému barbarstvu. Od jari do jesene sme toto ovocie pojedali- čerešne, moruše, slivky, mirabelky, lieskovce, orechy a sem tam aj jablká či figy. Toto všetko múdri ľudia zasadili na sídlisku a my deti sme z toho mali pochúťku, vitamíny a veľa zábavy. Celé prázdniny sme pojedali to sídliskové ovocie.“ A pýtam sa, prečo sa nemôžeme k tomuto vrátiť. Čo nám bráni? Musíme s poľutovaním konštatovať, že mnohé deti zo sídliska v súčasnej dobe nemajú šancu poznať ako v skutočnosti vyzerá živý ovocný strom.

Občania majú obavy, že ovocie bude plné exhalátov
Táto časť sídliska je chránená od prechodu väčšieho počtu automobilov. Len z jednej strany aj to v primeranej vzdialenosti parkujú autá. V tomto prípade treba povedať, že v súčasnosti je veľká frekvencia automobilov aj v obciach, pred každým domom stoja dve tri autá. Tiež netreba  zabúdať, že ovocie v obchodných reťazcoch je na ceste k zákazníkom niekedy 15 až 50x chemicky ošetrované a neraz obsahuje aj stopy antibiotík. My budeme sadiť odolné odrody, ktoré nebude treba striekať. Takisto dáme do sadu rody prirodzených ničiteľov škodcov ako napríklad lienky. Ja osobne sa budem snažiť,aby sa pri budovaní sadu využila v materiáloch progresívna TX active technológia, ktorá dokáže pohlcovať a redukovať smog.

Kto sa bude o sad starať? Ovocie bude padať po zemi, všetko bude znečistené
Mesto, školy, občania. Máme tu aj strednú poľnohospodársku školu. Plánovaním prác a harmonogramom zberu ovocia sa zaistí kontinuálna starostlivosť o sad. Už som oslovila viacero škôl. Tešia sa, že deti budú mať možnosť vidieť, ako sa rodia rôzne druhy plodov, pracovať, vzdelávať sa a učiť sa láske a úcte k prírode. Takisto mnoho občanov sa ma pýta na to, či budú môcť participovať na práce v sade a či ten sad naozaj bude.

Aké druhy stromov tam budú?
Je mnoho perspektívnych, odolných jedlých rastlín, vhodných na sídliská- zemolez kamčatský, asimina triloba, ebenovník rajčiakový, veľkoplodý drieň, veľkoplodý hloh, moruša, dula, mišpula, orech. Veľmi dôležité je zachovať tieto vzácne odrody pre našich potomkov. Samozrejme, jablká, hrušky, čerešne a slivky nebudú chýbať. Premyslená výsadba ovocných drevín bude zmysluplná a ľudia budú mať z nej prospech. Aj bývanie, zábava a iné aktivity sa s tým dajú dobre skĺbiť, keď je vôľa. Sledujeme tým aj spájanie komunít, generácií a rozvoj spoločenského života na sídlisku. Naše sídlisko je plné krčiem, rozmáhajú sa herne. Je nás tu 20 000 a nemáme ani kultúrny dom. Niekde treba začať.

Včely sú nebezpečné. Bude ich tam veľa
Včely sú prirodzenou súčasťou nášho života a bez nich by sme neboli ani my. V súčasnosti však vymierajú. Albert Einstein povedal, že štyri roky po vymretí včiel vymrie aj človek. Zlý stav včelstva riešia mnohé sídliská vo svete inštalovaním včelínov na strechách panelákov. Ľudia, ktorí sú alergickí si musia dať pozor tak ako pri hocijakej alergii. Čím menej prírody budeme mať, tým háklivejší budeme na jej prirodzené prejavy. Betónový svet nesvedčí nášmu zdraviu.

Na našom sídlisku je nedostatok parkovacích miest. Nebolo by vhodnejšie zriadiť na tomto území parkovisko?

Mať z oboch strán svojich bytov parkovanie je samodeštruktívny postoj. Naše mesto bude musieť riešiť otázku nedostatku parkovacích miest v dohľadnej dobe. Súčasní poslanci už vyvíjajú tlak na vedenie mesta, aby sa otázkou výstavby parkovacích domov reálne zaoberalo.

Nemáme hotové chodníky, bolo by potrebné radšej investovať do nich. Taktiež osvetlenie je v zlom stave

Osobne som sa zúčastnila obhliadok stavu chodníkov na celom našom sídlisku spolu s predstaviteľmi mesta. Na rekonštrukciu chodníkov v Žiline bolo vyhradených 300 000 € z rozpočtu mesta. Pomerná časť bude určená chodníkom na našom sídlisku. Pracuje sa na projektovej dokumentácii. O nutnosti rekonštrukcie osvetlenia som rokovala s pánom riaditeľom DPMŽ a s pánom riaditeľom s firmy Siemens, ktorí majú osvetlenie v kompetencii. Tiež som v tejto veci navštívila prednostu mestského úradu. Oslovila som pracovníkov, ktorí sledujú výzvy z európskych fondov s konštatovaním, že osvetlenie na našom sídlisku je v dezolátnom stave a s prosbou, aby hľadali zdroje. Predložila som fotografie. Mám prísľub, že osvetlenie na našom sídlisku sa bude rekonštruovať. Už v tomto roku by sa mala začať rekonštrukcia na Vlčinciach I.

Bude sad oplotený?
Pri rokovaniach ohľadom oplotenia sadu sme sa dohodli, že sad bude oplotený, ak bude dostatok finančných prostriedkov. Toto oplotenie by však mohlo byť dočasné do doby, kým rastliny zosilnejú. Časom by ho bolo možné odstrániť a použiť niekde inde, pretože bude realizované skrutkovým systémom.  

Ak bude sad oplotený, kto ho bude otvárať a kedy?
Ľudia kedysi žili, pracovali a radovali sa vonku od svitu do mrku. Takže sad bude otvorený pre prácu i pre oddych a radosť od svitu do mrku. Ak budú finančné prostriedky na ochranu sadu, spôsob ako ho otvárať sa ľahko nájde. Mohla by to napríklad robiť mestská polícia podobne ako otvára dopravné ihrisko, prípadne by sme vyžiadali pre sad správcu.

Nemohol by sa takýto sad urobiť niekde inde? Odstránenie betónu bude náročné
Zdevastovaná plocha, ktorá slúžila na nástupy iskričiek a pionierov je roky nevyužitá. Pritom v našom meste nám chýba 80 ha zelene. Zo všetkých strán počujeme, že tam a tam sa bude stavať, čo znamená ďalší úbytok zelene. Odstránenie betónu a vytvorenie parku bude pravdepodobne ojedinelým prípadom na Slovensku. Žilina môže byť príkladom iným mestám. Identické verejné obstarávanie na realizačný projekt skopírované z verejného obstarávania nášho mesta, sme zaznamenali v Bratislavskej časti Ružinov. Viac zelene znamená viac kyslíka, ochladzovanie zeme.

Vandali a asociáli všetko zničia
Ak by sme sa na všetko pozerali cez takúto optiku, nikam by sme sa nepohli. Je dokázané, že vandali sa orientujú skôr na ojedinelé prvky ako napríklad jedna lavička, jeden odpadový kôš. V prípade komplexného mobiliáru je vandalizmus oveľa zriedkavejší. A pokiaľ ide o asociálov na to máme Mestskú políciu. Ak budú ľudia neúnavne volať 159, ktorá je zadarmo, títo ľudia sa budú miestu vyvarovať.

Kedy sa do realizácie sadu zapoja občania?
Keď sa urobia všetky úpravy tak, aby bolo možné sadiť stromy, kríky a kvety, pozveme občanov sídliska, aby sa pripojili. Sad dáva priestor spoločnej práci aj spoločnému oddychu pre občanov. Môžeme tam organizovať susedské slávností. Veľmi by som uvítala, keby občania z vlastnej iniciatívy založili občianske združenie, ktoré by sa otázkami prevádzky sadu komplexne so záujmom a s láskou zaoberalo. Spájanie ľudí do komunít obohacuje aj spoločenský život. Napokon záujem občanov o budúci sad k tomuto prirodzene speje. Mnoho obyvateľov mi spomenulo, že sa tešia na návrat do čias svojho detstva, kedy žili obklopení záhradami plnými ovocia.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu