FOTO: Pracuje aj bez stavebného povolenia. Takto bobor vodný pomáha prírode na Kysuciach


FOTO: Pracuje aj bez stavebného povolenia. Takto bobor vodný pomáha prírode na Kysuciach
Galéria: 5 fotiek
Foto: Chránená krajinná oblasť Kysuce

Bobra vodného by sme mohli nazvať aj manažérom zadržiavania vody v krajine. Vďaka jeho činnosti môžeme nájsť na vlhkých lúkach pri pravostrannom prítoku rieky Oščadnica aj ďalšie vodné živočíchy a vysokobylinné spoločenstvá.

„V jednej podsvahovej depresii sme ešte pred tromi rokmi mapovali biotop európskeho významu. Biotop je čiastočne zachovaný, zmenil sa len jeho pomer k zaplavenej výmere s tým, že bobor svojím hradením toku vytvoril na tomto mieste rozsiahlu plochu stojatej, resp. veľmi pomaly prietočnej hrádze,“ uvádza Chránená krajinná oblasť Kysuce.Na mieste môžeme nájsť pomerne veľkú populáciu skokana hnedého v reprodukcii, ropuchy bradavičnaté, bociana čierneho, volavky popolavé, kačice divé, na ťahu sa tu zastavila aj močiarnica mekotavá. Častejšia sa tu za potravou pristaví i vydra riečna.

„Túto lokalitu postupne monitorujeme a očakávame v najbližšej budúcnosti obohatenie miestnej biodiverzity o ďalšie na vodu viazané druhy a to len vďaka inžinierovi s menom bobor vodný,“ dodáva CHKO Kysuce. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu