Prezidentské voľby 2024: Čo všetko potrebujú voliči vedieť?


Foto: Prezidentské voľby 2024: Čo všetko potrebujú voliči vedieť? Foto: Facebook

V druhej polovici minulého roka sa uskutočnili predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, už čoskoro si Slováci zvolia aj nového prezidenta. Kedy sa majú prezidentské voľby konať, kto sa uchádza o tento post, ako prebieha hlasovanie a čo robiť, pokiaľ nebudete počas volieb doma? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozviete v nasledujúcich odsekoch.

V utorok 9. januára vyhlásil predseda parlamentu voľby prezidenta Slovenskej republiky. Prvé kolo sa podľa jeho rozhodnutia uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Pokiaľ v tento deň nezíska žiadny z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa konať aj druhé kolo volieb. Jeho termín bol stanovený na sobotu 6. apríla 2024. Volebné miestnosti budú počas obidvoch dní otvorené od 7:00 hod. ráno do 22:00 hod. večer.

Voliť prezidenta môže každý slovenský občan, ktorý má aspoň 18 rokov. Jedinou prekážkou, ktorá môže osobe zabrániť v účasti vo voľbách, je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody kvôli ochrane verejného zdravia. Túto podmienku môže zmeniť osobitý zákon v čase pandémie.

Koho môžete voliť?

Prezidentom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 40 rokov a zároveň by bol voliteľný za poslanca národnej rady. Hlavou štátu sa nemôže stať osoba vo výkone trestu odňatia slobody, právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin (ak toto odsúdenie nebolo zahladené) ani človek nespôsobilý na právne úkony.

Kandidáta musí navrhnúť aspoň 15 poslancov národnej rady, alebo by mal vyzbierať najmenej 15-tisíc podpisov od občanov. Návrh kandidatúry je potrebné odovzdať predsedovi parlamentu najneskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Mená všetkých záujemcov o úrad prezidenta by teda mali byť známe do konca mesiaca.

Svoju kandidatúru ako prvý oficiálne oznámil bývalý minister zahraničných vecí a veľvyslanec Slovenska v USA Ivan Korčok. Pôsobil tiež ako štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.


Ďalším občianskym kandidátom je Ján Kubiš, ktorý zastával funkciu ministra zahraničných vecí počas prvej vlády Roberta Fica. Bol tiež veľvyslancom a stálym predstaviteľom Slovenska pre rôzne významné organizácie a neskôr aj osobitým vyslancom OSN.

Podpisy od občanov začal zbierať aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba, bývalý poslanec národnej rady a župan Banskobystrického kraja. Hoci ho súd uznal vinným z prejavovania sympatie k neonacistickej ideológii, jeho odsúdenie bolo zahladené. Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu postavené na tom, že sa počas trvania podmienky osvedčil, umožnilo jeho kandidatúru.

Pred niekoľkými dňami sa rozhodol o post prezidenta zabojovať aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Bývalý predseda a aktuálny podpredseda parlamentu oznámil svoju kandidatúru v relácii RTVS. O rovnakom úmysle hovoril aj šéf strany Hlas-SD a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Svoju kandidatúru chce však oficiálne ohlásiť až 19. januára.

Ako prebieha hlasovanie?

V každom meste a obci budú od 7:00 hod. do 22:00 hod. otvorené volebné miestnosti. Do konkrétnej miestnosti sú občania zaradení podľa miesta ich trvalého bydliska. Volebné okrsky a miestnosti musia byť určené do 30. januára.

„Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie,“ uvádza ministerstvo vnútra.


Následne dostane hlasovací lístok a prázdnu obálku, ktorých prevzatie musí potvrdiť svojím podpisom. Hlasovanie je možné iba v na to určenom priestore za plentou. Svojho favorita volič podporí zakrúžkovaním jeho čísla na hlasovacom lístku. Zakrúžkovať môže iba jedného kandidáta, v opačnom prípade bude jeho lístok neplatný. Správny hlasovací lístok s práve jedným krúžkom treba vložiť do obálky a tú do volebnej schránky.

„Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur,“ vysvetlil rezort vnútra.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, v prezidentských voľbách nemôžu hlasovať poštou. Pokiaľ však pricestujú domov, musia sa volebnej komisii preukázať slovenským cestovným dokladom a predložiť čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Špeciálne prípady:

  • volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie upraviť hlasovací lístok, prípadne nemôže čítať alebo písať, môže so sebou zobrať inú spôsobilú osobu, nie však člena komisie,
  • volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie vložiť obálku do schránky, o to môže požiadať inú osobu, nie však člena komisie,
  • volič, ktorý sa zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže obec požiadať o poskytnutie prenosnej volebnej schránky.


Čo robiť, pokiaľ nebudete v čase volieb doma?

Pokiaľ viete vopred, že sa počas volieb nebudete nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, môžete si vybaviť hlasovací preukaz. Ten vydáva na základe žiadosti obec a voličovi dáva možnosť zakrúžkovať svojho kandidáta v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžu voliči žiadať obec osobne, listom alebo elektronicky. V prípade osobnej žiadosti je potrebné zastaviť sa na úrade najneskôr počas posledného pracovného dňa pred voľbami (do 22. marca pre prvé kolo a do 5. apríla pre druhé). Listinná alebo elektronická žiadosť musí byť obci doručená nanajvýš 15 dní pred konaním volieb (do 4. marca pre prvé kolo a do 14. marca pre druhé).

Viac informácií o vybavení hlasovacieho preukazu nájdete na TOMTO ODKAZE. Pokiaľ by ste sa rozhodli napriek vydanému preukazu voliť v miestnosti určenej podľa vášho trvalého bydliska, preukaz musíte mať so sebou.

Výsledky volieb a história

V prvom kole volieb môže zvíťaziť kandidát iba v prípade, ak získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Oprávnenými voličmi sú pritom všetky registrované osoby s právom voliť, nielen tie, ktoré sa skutočne volieb zúčastnia.

Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo volieb, kam postúpia iba dvaja prezidentskí kandidáti s najväčšou podporou voličov. V druhom kole už na víťazstvo stačí nadpolovičná väčšina platných hlasov zúčastnených voličov. Tá istá osoba sa môže ujať prezidentského úradu nanajvýš dve volebné obdobia po sebe.

V roku 1993 sa uskutočnili nepriame voľby, kedy Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním odovzdala prezidentské kreslo Michalovi Kováčovi. Od roku 1999 volia prezidenta priamo občania. Zatiaľ sa zakaždým muselo konať aj druhé kolo volieb. Tesne pred prelomom tisícročí ľudia vložili svoju dôveru do rúk Rudolfa Schustera, následne si dve obdobia po sebe zvolili Ivana Gašparoviča. V roku 2014 sa stal prezidentom Andrej Kiska a aktuálne stojí na čele štátu Zuzana Čaputová. Volebná účasť bola naposledy pri prvom kole volieb 48,7 % a pri druhom len 41,7 %. Podarí sa ju tento rok prekonať?


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu