Vybudujú na Vlčincoch dva psie parky? Poslanci schválili návrh s obomi lokalitami


Foto: Vybudujú na Vlčincoch dva psie parky? Poslanci schválili návrh s obomi lokalitami Foto: Vpravo: pixabay.com

Žilinské mestské zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí zdvihlo daň za psy, zároveň však spravilo ústretový krok voči ich majiteľom. Poslanci jednohlasne schválili miesta, kde budú vybudované psie parky. Kvôli procedurálnej chybe však hlasovali naraz o dvoch lokalitách na Vlčincoch. Čo to pre mesto a psíčkarov znamená?

Psie parky sú dôležitou súčasťou každého väčšieho mesta, v ktorom spravidla žijú aj majitelia štvornohých miláčikov. Priestor, v ktorom môžu svojich psov bezpečne vypustiť, cvičiť s nimi či budovať socializáciu so zvieratami a inými ľuďmi, už dlhé roky chýba aj Žilinčanom.

Nesocializovaný pes pritom môže byť podľa odborníkov nebezpečný nielen pre iné psy a zvieratá, ale aj pre ľudí. Ďalším z rizík chovania psov na sídliskách je nedostatok pohybu. Nie každý občan má totiž prostriedky na to, aby svojho domáceho miláčika pravidelne venčil na odľahlých miestach, kde je povolený voľný pohyb psov.

K problematike sa vyjadrila aj Martina Jacková z Kynologického klubu COP DOG v Martine. Pravidelná fyzická aktivita spolu s tréningom, ktorý zamestná hlavu zvieraťa, podľa nej napomáhajú k správnej výchove a socializácii. Psík sa cíti spokojnejší, naučí sa doma oddychovať a nebude mať deštruktívne správanie, ako je napríklad ničenie vecí v byte, dome, záhrade alebo zavíjanie, ak ostane sám na určitú dobu.“

Poslanci žilinského mestského zastupiteľstva na čele s Denisom Cáderom sa spolu s Patrikom Sventekom a Lenkou Cenigovou z Dogs Academy a Alfonzom Danechom, ktorý vlastní psí hotel,  sa snažia presadiť vytvorenie psích parkov na území Žiliny už viac než dva roky. Koncom februára 2022 zastupiteľstvo schválilo uznesenie o vybudovaní takýchto zabezpečených parkov, pričom financie na tento účel mali byť vyčlenené v rozpočte na rok 2023. Problémom, ktorý sa riešil doteraz, ostal výber lokality pre pilotný park.


Pôvodným plánom bola časť Parku Ľudovíta Štúra, ktorý sa zdal garantom najvhodnejší. Autori projektu bôrického parku však priestor pre psy neodobrili. Poslanci by túto tému chceli v budúcnosti opäť otvoriť, keďže vnímajú, že ľudia by psí park na tomto mieste ocenili. Následne vybrali niekoľko lokalít v rôznych častiach Žiliny, no zhodli sa, že pre pilotný park bude vhodné najväčšie sídlisko.


Navrhovateľov zaujímal aj názor občanov, do prieskumu sa však zapojilo len približne 80 ľudí. Jedna z možných lokalít na Vlčincoch bola vylúčená kvôli tesnej blízkosti paneláku a hustému porastu, proti ďalšej sa postavilo niekoľko poslancov na čele s Ivetou Martinkovou. Prekážalo im, že vybudovaním psieho parku by deti prišli o kopec, ktorý využívajú v zime na sánkovanie.

V priebehu asi 2,5-ročných rokovaní došlo k dohode a predkladatelia vypracovali návrh s dvomi ďalšími variantmi umiestnenia pilotného psieho parku. Variant 4 je upravený pôvodný variant na začiatku ulice Hlboká tak, aby nebránil sánkujúcim sa deťom v zime, či využitiu aj v lete a kompaktne sadol do daného priestoru. Variant 5 je v inom priestore Vlčiniec, vedľa Veterinárnej kliniky, opäť prerobený oproti pôvodnému návrhu, vhodne situovaný tak, aby nebránil komunitnému životu na neďalekej lúke a bol vhodne zasadený do priestoru, nebol rušivý, skôr pomohol socializácii a bezpečnosti,“ uvádza návrh na uznesenie.

Materiál obsahoval tri body, v ktorých sa mal samostatne schváliť 4. a/alebo 5. variant umiestnenia parku a zároveň zrušiť odsek staršieho uznesenia. Návrh prešiel viacerými komisiami, pričom jedna odporúčala schválenie oboch lokalít. Väčšina zainteresovaných osôb, ako aj komisia správy verejného priestranstva, sa zhodli na variante 5.

Primátor pred hlasovaním odporúčal, aby schválili iba možnosť, ktorú všetci viac preferujú, teda variant 5. Chcel preto, aby sa hlasovalo postupne o prvom, druhom a treťom bode navrhovaného uznesenia. Keďže však v diskusii nepadol návrh na osobitné hlasovania, procedurálne museli hlasovať o uznesení ako celku.

„Na poslednom zasadnutí mohli poslanci rozhodnúť hlasovaním o tom, či sa postaví jeden, dva alebo žiaden psí park. Po viac ako 2,5 roku rokovaní so všetkými inštitúciami padlo rozhodnutie. Poslanci cez hlasovanie schválili celý materiál s dvoma lokalitami. Tento výsledok budeme v nasledujúcich dňoch komunikovať s vedením mesta a riešiť časový plán výstavby oboch schválených lokalít. V prípade, ak bude reálna len jedna lokalita, tak uznesenie navrhneme upraviť, respektíve mu posunieme účinnosť. O výsledkoch budeme verejnosť informovať,“ vysvetlil Denis Cáder.

Peniaze potrebné na vybudovanie jedného alebo dvoch psích parkov by mali byť vyčlenené pri najbližšej rozpočtovej zmene. K úprave schváleného materiálu môže dôjsť na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu