Cena nájmu v žilinských mestských bytoch stúpne asi o tretinu. Ľudia zaplatia o desiatky eur viac


Foto: Cena nájmu v žilinských mestských bytoch stúpne asi o tretinu. Ľudia zaplatia o desiatky eur viac Foto: Ilustračné foto

Občania, ktorí bývajú v nájomných bytoch mesta Žilina, budú po novom platiť mesačne približne o tretinu viac. Poslanci mestského zastupiteľstva na dnešnom zasadnutí schválili zvýšenie nájomného, ktoré prebehne počas najbližších dvoch rokov.

Mesto momentálne vlastní 1109 bytov a 145 nebytových priestorov v správe spoločnosti ŽILBYT, s. r. o., ktoré prenajíma. Väčšina nájomcov má zmluvy so samosprávou na dobu určitú, v 105 bytoch žijú ľudia bez určenia doby užívania.

„Dôvodom návrhu na úpravu výšky nájomného je neustále zvyšovanie výdavkov z dôvodu inflácie a nárastu cien tovarov, prác a služieb na opravu a údržbou bytov v bytových domoch a poskytovanie služieb. Spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. ako správca bytov je povinná zabezpečiť funkčnosť a užívania schopnosť bytov v súlade s platnými právnymi predpismi,“ uvádza návrh vypracovaný konateľom spoločnosti Jozefom Pollákom.


Pôvodný návrh hovorí o bytoch, ktoré boli postavené vďaka dotácii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a finančným prostriedkom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Cena nájmu nebola upravená od roku 2007, kedy ju mesto stanovilo na 3,32 percenta z obstarávacej ceny bytu. Výnos rezortu výstavby a regionálneho rozvoja však umožňuje žiadať až 5 percent.

Pollák na zasadnutí predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý zvyšoval nájmy aj iných bytov postavených z rôznych prostriedkov. Cena bývania by sa v niektorých prípadoch mala zodvihnúť až dvojnásobne.

Proti zvyšovaniu cien vystúpil poslanec Cibulka s argumentom, že môže nastať problém s hranicou príjmu, ktorú občania nesmú prekročiť, aby mohli využívať mestské byty. Ľudia sa podľa neho ocitnú v pasci - musia zarobiť viac, aby dokázali platiť nájom, no zároveň nesmú presiahnuť túto hranicu. Podľa primátora ju upravuje zákon podľa toho, ako stúpa životné minimum, a nie je v kompetencii mesta s tým čokoľvek spraviť.


S ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktorý nakoniec nahradil ten Pollákov, prišla poslankyňa Filipová. Žiadala pomalší nárast výdavkov pre ľudí žijúcich v mestských bytoch. Nájom by sa najskôr všetkým zodvihol iba o 1 percento z ceny bytu, na hodnotu navrhovanú ŽILBYT-om by vystúpil v januári 2025.

Poslanci nakoniec jednohlasne schválili jej pozmeňujúci návrh a následne odobrili aj zmenu nájomného. Finálna cena pri drahších bytoch môže byť preto v roku 2025 o 80 až 90 eur mesačne vyššia, než aktuálne.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu