Mesto Žilina navrhuje zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností. Dôvodom sú vyššie výdavky


Foto: Mesto Žilina navrhuje zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností. Dôvodom sú vyššie výdavky

Najbližšie mestské zastupiteľstvo sa v Žiline bude konať už budúci mesiac, v utorok 12. decembra 2023. Jedným z bodov programu bude aj návrh žilinskej radnice, ktorý upravuje sadzby daní z nehnuteľností pre nasledujúci rok 2024. Mesto navrhuje k tomuto kroku pristúpiť z dôvodu vyšších výdavkov v dôsledku legislatívnych opatrení štátu. 

Ako uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne, samosprávy ako prvá zasiahla nutnosť riešiť pandémiu koronavírusu. Po upokojení situácie sa slovenských miest a obcí negatívne dotkla aj vojna na Ukrajine. S riešením mimoriadnej situácie spojenej s prílevom migrantov od nášho východného suseda však vo veľkej miere pomohol projekt Fast Care. Vďaka nemu totiž mesto získalo z Integrovaného regionálneho operačného programu nenávratný finančný príspevok.

„Fungovanie samospráv však výrazne ovplyvnil negatívny vývoj ich ekonomickej situácie za posledné roky spôsobený zvyšovaním cien energií, rekordnou infláciou, daňovým bonusom financovaným z rozpočtov samospráv a ďalšími legislatívnymi zmenami,” objasňuje primátor Fiabáne dôvody, ktoré prinútili radnicu pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu.

Zdroj: freepik.com

Ako by vyzeral nový sadzobník?

Nové sadzby by sa podľa návrhu líšili v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Nehnuteľnosti by sa rozdelili do troch zón, pričom v každej z nich by bolo individuálne navýšenie dane. Najvyššie sadzby by boli platné pre Zónu 1 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina), naopak najnižšie sadzby sú určené pre Zónu 3 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota).


„Zľavy z dane z nehnuteľnosti budú platiť pre seniorov nad 67 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch a bytoch budú mať tieto skupiny obyvateľov daň z nehnuteľnosti nižšiu o 50 % z výšky dane,“ dodal k sadzobníku vedúci ekonomického odboru Pavol Vaščák. 

Ako príklad radnica uvádza trojizbový byt s výmerou 75 m², za ktorý je daň v súčasnosti vo výške 37,50 eura, podľa nového cenníka by však v roku 2024 bola v Zóne 1 vo výške 90 eur a v Zóne 2 v sume 82,50 eura. Senior nad 67 rokov by za takýto byt v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 45 eur. Návrh zároveň určuje, že pri viacpodlažných stavbách je poplatok 0,10 eur za m² za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia vo všetkých zónach.

Daň za dvojpodlažný dom s výmerou 100 m² s pivnicou a samostatne stojacou garážou s výmerou 20 m² je podľa aktuálneho cenníka vo výške 74 eur, podľa návrhu nových sadzieb by bola táto daň v roku 2024 v Zóne 1 vo výške 180 eur, v Zóne 2 predstavuje 166 eur a v Zóne 3 v sume 152 eur a senior nad 67 rokov by za takýto dom v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 110 eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu