Žilina vďaka úveru vo výške 7 miliónov eur vybuduje parkovacie miesta či zrekonštruuje mosty, lávku i podchod


Foto: Žilina vďaka úveru vo výške 7 miliónov eur vybuduje parkovacie miesta či zrekonštruuje mosty, lávku i podchod Foto: Mesto Žilina

Poslanecký zbor v utorok 27. júna 2023 na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline odobril investičný úver vo výške sedem miliónov eur. Ten mesto využije na financovanie dôležitých investičných zámerov, ktoré chce samospráva zrealizovať do roku 2026. 

„Žilinská samospráva je v dobrej finančnej kondícii, má nízku zadlženosť a s víťaznou bankou preto vyrokovala veľmi výhodné podmienky úverovania mesta,“ spresnila žilinská hovorkyňa Zuzana Holienčíková.

Prioritnými investíciami pritom majú byť nové parkovacie miesta, rekonštrukcia mostov na Ul. Sv. Cyrila a Metoda či lávka pre chodcov a cyklistov vedúca ponad Centrálnu ulicu.

Z plánov však vynechaný nebude ani podchod pod Rondlom, generel dopravy a financie sa budú sústrediť aj do projektových dokumentácii súvisiacich s rekonštrukciou plavárne a zimného štadióna.


Mesto intenzívne rieši investičný dlh, ktorý je obrovský, čiže každý jeden projekt má svoju logiku a v niektorých prípadoch aj dlhoročnú históriu. Ide o veci spojené s parkovacou politikou, športovou infraštruktúrou či zelenou agendou,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne, ktorého cieľom je ďalší rozvoj Žiliny.

Spolu s úverom poslanci zároveň schválili zmenu rozpočtu. Ku tej muselo dôjsť vzhľadom na schválenie úveru na financovanie investícií spolu s príjmom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý bude slúžiť na vykrytie bežných výdavkov mesta.  Celková suma rozpočtu mesta je tak po zmenách na úrovni 124 miliónov eur.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu