Mesto Žilina sa zrieka organizácie Vianočných trhov. Nasledujúce roky ich zabezpečí súkromná firma


Foto: Mesto Žilina sa zrieka organizácie Vianočných trhov. Nasledujúce roky ich zabezpečí súkromná firma Foto: Archív Žilinak.sk

Organizáciu Vianočných trhov v Žiline počas nasledujúcich rokov prevezme z rúk mesta výherca obchodnej verejnej súťaže. Žilinskí poslanci schválili návrh na krátkodobé prenajatie priestoru na Mariánskom námestí za týmto účelom v utorok 27. júna 2023 na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Predkladateľom návrhu bol samotný primátor mesta Peter Fiabáne, zatiaľ čo zodpovedným za vypracovanie materiálu bol vedúci odboru kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Štefan Vančík.

„Nájom sa uzatvára na dobu určitú, na tri po sebe idúce roky počnúc rokom 2023, t. j. do roku 2025, resp. 2026 a vždy na dobu maximálne od 23.11. do 2.1., pričom minimálna prevádzková doba Vianočných trhov je od 23.11. do 23.12. s možnosťou výpovede zo strany mesta Žilina aj bez uvedenia dôvodu,“ spresňuje sa v návrhu.

Ten poslanci takmer jednohlasne schválili, keď 21 z nich návrh podporilo, nikto nebol proti a zdržali sa celkovo len traja poslanci. Primátor zároveň poslaneckému zboru verejne prisľúbil, že z procesu súťaže nebude vynechaný a zástupcov jednotlivých poslaneckých zoskupení by chcel do výberovej komisie prizvať.


Rozhodujúcimi kritériami pri vyhodnocovaní predložených návrhov pritom bude z 30 % navrhovaná cena nájomného a zo zvyšných 70 % vízia fungovania trhov. „Zámer je naozaj priniesť vyššiu kvalitu do jedného z tých najvýznamnejších kultúrnych podujatí alebo udalostí roka,“ uviedol primátor Fiabáne.

Takýto koncept organizácie vianočných trhov pritom nie je pre Žilinu novým. Zabezpečenie rozmanitosti predajcov, osvetlenia a ozvučenia priestorov, logistiky systému vratných pohárov, kultúrneho programu, výroby a montáže mobiliáru či udržiavania čistoty a poriadku mala na starosti súkromná spoločnosť už aj v minulosti.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu