Mäsiar, fotograf či pracovník marketingu. Tieto stredné školy v Žilinskom kraji ešte prijmú nových študentov


Foto: Mäsiar, fotograf či pracovník marketingu. Tieto stredné školy v Žilinskom kraji ešte prijmú nových študentov Foto: ilustračné

Takmer 60 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka široké možnosti výberu štúdia a ďalšieho rozvoja. V ponuke sú tradičné odbory ako kuchár, murár, kaderník či strojár. Niektoré stredné školy reagovali na nové trendy zaradením odborov ako styling či marketing.

Krajská samospráva zverejnila prehľad voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok na štúdium v školskom roku 2023/2024. Deviataci zo základných škôl, ktorí ešte nie sú prijatí na žiadnu strednú školu, tak majú možnosť prihlásiť sa do 2. kola prijímacích skúšok.

Výber je naozaj pestrý. Pri rozhodovaní by však malo byť najdôležitejšie to, aby si budúci študenti zvolili odbor, ktorý ich bude naozaj napĺňať a pripraví ich na profesiu, ktorú v živote skutočne chcú robiť. V nasledujúcom zozname uvádzame prehľad stredných škôl s voľnými kapacitami:

Región Horné Považie

Gymnázium, Bytča

 • 7902 J gymnázium (4-ročné) 9 miest

Konzervatórium, Žilina

 • 8228 Q spev 2 miesta
 • 8229 Q 01 hudba – skladba 1 miesto
 • 8229 Q 02 hudba – dirigovanie 1 miesto
 • 8229 Q 03 hudba - hra na klavíri 1 miesto
 • 8229 Q 04 hudba – hra na organe 1 miesto
 • 8229 Q 09 - 30 hudba - hra na dychových nástrojoch 1 miesto,  hra na strunových nástrojoch 3 miesta

Hotelová akadémia, Žilina

 • 2964 H cukrár/ka 4 miesta
 • 6445 H kuchár 12 miest

Stredná odborná škola podnikania, Žilina

 • 6405 K pracovník marketingu 10 miest
 • 6442 K obchodný pracovník (duál) 1 miesto
 • 2955 H mäsiar/ka – lahôdkar/ka 4 miesta
 • 2964 H cukrár/ka 3 miesta
 • 6451 H aranžér 5 miest

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

 • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 8 miest
 • 3765 M technika a prevádzka dopravy 13 miest
 • 2487 H 01 autoopravár/ka – mechanik/čka 2 miesta
 • 2487 H 03 autoopravár/ka – karosár/ka 1 miesto
 • 2487 H 04 autoopravár/ka – lakovník/čka 1 miesto

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

 • 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 7 miest

Stredná odborná škola stavebná, Žilina

 • 2477 K mechanik/čka hasičskej techniky 1 miesto
 • 3341 K operátor/ ka drevárskej a nábytkárskej výroby 3 miesta
 • 3349 K technik/čka drevostavieb 7 miest
 • 3918 M technické lýceum 2 miesta
 • 3661 H murár/ka 12 miest
 • 3678 H inštalatér/ka 4 miesta
 • 3686 F stavebná výroba (2-ročný) 3 miesta

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina

 • 2675 M elektrotechnika 8 miest
 • 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika 10 miest

Spojená škola, Žilina - Bytčica

 • 7237 M informačné systémy a služby 13 miest
 • 6424 H manikér-pedikér 3 miesta
 • 6452 H fotograf 1 miesto

Kysuce

Gymnázium Ľ. Štúra, Turzovka

 • 7902 J gymnázium 7 miest

Gymnázium Jesenského, Kysucké Nové Mesto

 • 7902 J gymnázium 5 miest

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca

 • 6317 M obchodná akadémia 7 miest

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

 • 2381 M strojárstvo 2 miesta
 • 2387 M mechatronika 1 miesto

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

 • 2841 M technológia a ochrana životného prostredia 2 miesta
 • 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 2 miesta
 • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 2 miesta
 • 3656 K operátor stavebnej výroby 2 miesta
 • 3355 H stolár/ka 3 miesta
 • 3661 H murár/ka 1 miesto
 • 3663 H tesár/ka 2 miesta

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

 • 6405 K pracovník marketingu 1 miesto
 • 6444 K čašník, servírka 4 miesta
 • 6445 H kuchár 2 miesta
 • 6456 H kaderník 2 miesta
 • 6460 H predavač 4 miesta

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka 3 miesta
 • 2426 K programátor/ka obrábacích a zváracích strojov a zariadení 4 miesta
 • 2679 K mechanik/čka – mechatronik/čka 6 miest
 • 2464 H strojný/ná mechanik/čka 3 miesta
 • 2488 H mechanik/čka špecialista/ka automobilovej výroby 1 miesto
 • 6475 H technicko-administratívny/na pracovník/čka 2 miesta
 • 4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný) 5 miest

Stredná odborná škola technická, Čadca


 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka 6 miest
 • 2413 K mechanik/čka strojov a zariadení 3 miesta
 • 2464 H strojný/ná mechanik/čka 5 miest
 • 2487 H 01 autoopravár/ka – mechanik/čka 2 miesta
 • 3678 H inštalatér/ka 2 miesta

Turiec

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin

 • 2964 H cukrár/ka 2 miesta
 • 6444 H čašník, servírka 7 miest
 • 6445 H kuchár 2 miesta
 • 6456 H kaderník 1 miesto
 • 3457 K operátor/ka tlače 5 miest
 • 6442 K obchodný pracovník 4 miest
 • 6444 K čašník, servírka 2 miesta
 • 6468 F pomocník v kuchyni 4 miesta

Spojená škola, Martin

 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka 1 miesto
 • 3693 K technik energetických zariadení budov 1 miesto
 • 6341 M škola podnikania 3 miesta
 • 2476 F strojárska výroba (2-ročný) 1 miesto
 • 2498 F technické služby v autoservise 5 miest

Stredná odborná škola dopravná, Martin - Priekopa

 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka 1 miesto
 • 3758 K operátor/ka prevádzky a ekonomiky dopravy 1 miesto
 • 3769 K rušňovodič/ka 13 miest
 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 5 miest
 • 3762 H železničiar/ka 1 miesto
 • 3770 H mechanik/čka železničnej prevádzky 6 miest

Stredná priemyselná škola technická, Martin

 • 2675 M elektrotechnika 2 miesta

Orava

Gymnázium, Tvrdošín

 • 7902 J gymnázium (4-ročné) 10 miest

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín

 • 7902 J gymnázium (4-ročné) 9 miest

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín

 • 2435 H 02 klampiar/ka – stavebná výroba – duál 5 miest
 • 3661 H murár/ka 3 miesta
 • 6323 K hotelová akadémia 5 miest
 • 6444 K čašník, servírka 4 miesta
 • 6445 K kuchár 5 miest
 • 6460 H predavač - duál 5 miest

Stredná odborná škola technická, Námestovo

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka 4 miesta
 • 3656 K operátor/ka stavebnej výroby 1 miesto
 • 2433 H obrábač/ka kovov 4 miesta
 • 2464 H strojný/ná mechanik/čka 1 miesto
 • 3661 H murár/ka 5 miesta
 • 3663 H tesár/ka 3 miesta

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

 • 2411 K mechanik/čka nastavovač/ka 2 miesta
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení 6 miest
 • 2426 K programátor/ka obrábacích a zváracích strojov a zariadení 11 miest
 • 2697 K mechanik/čka elektrotechnik/čka 1 miesto
 • 2423 H nástrojár/ka 7 miest
 • 2487 H 01 autoopravár/ka – mechanik/čka 6 miest
 • 2487 H 02 autoopravár/ka – elektrikár/ka 2 miesta

Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín

 • 2413 K mechanik/čka strojov a zariadení 10 miest
 • 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva 12 miest
 • 4556 K operátor/ka lesnej techniky 8 miest
 • 4575 H mechanizátor/ka lesnej výroby 2 miesta
 • 2466 H 04 mechanik/čka opravár - lesné stroje a zariadenia 2 miesta

Liptov

Obchodná akadémia, Ružomberok

 • 6317 M obchodná akadémia 5 miest

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok

 • 2675 M elektrotechnika 2 miesta
 • 2561 M informačné a sieťové technológie 2 miesta

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok

 • 3341 K 00 operátor/ka drevárskej a nábytkárskej výroby 5 miest
 • 3349 K 00 technik/čka drevostavieb 2 miesta
 • 4219 M 01 lesníctvo, lesnícka prevádzka 3 miesta

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

 • 6323 K hotelová akadémia 5 miest
 • 6442 K obchodný pracovník 3 miesta
 • 6445 H kuchár 4 miesta

Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš

 • 3650 M staviteľstvo 1 miesto
 • 3658 K mechanik/čka stavebno-inštalačných zariadení 3 miesta
 • 2464 H strojný/ná mechanik/čka 3 miesta
 • 2683 H 11 elektromechanik/čka - silnoprúdová technika 2 miesta
 • 3661 H murár/ka 2 miesta
 • 3678 H inštalatér/ka 5 miest
 • 3684 H strechár/ka 4 miesta

Spojená škola, Ružomberok

 • 3158 M styling a marketing 4 miesta
 • 6323 K hotelová akadémia 7 miest
 • 2964 K cukrár/ka 2 miesta
 • 6444 H čašník, servírka 7 miesta
 • 6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 12 miest (odborné učilište)

Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok

 • 2413 K mechanik/čka strojov a zariadení 1 miesto
 • 2679 K mechanik/čka mechatronik/čka 4 miesta
 • 2860 K chemik/čka – operátor/ka 3 miesta

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš

 • 2412 K mechanik/čka číslicovo riadených strojov 5 miest
 • 2413 K mechanik/čka strojov a zariadení 1 miesto
 • 2841 K technológia ochrany a tvorby životného prostredia 7 miest
 • 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4 miesta
 • 2988 H mliekar/ka – syrár/ka 9 miest
 • 4524 H agromechanizátor/ka, opravár/ka 6 miest
 • 2982 F potravinárska výroba (2-ročný) 5 miest
 • 3169 F praktické práce (2-ročný) 8 miest
 • 4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný) 8 miest


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu