V Žiline sa nachádza 5000 reklamných zariadení, mesto zbúra 100 nelegálnych plôch


Foto: V Žiline sa nachádza 5000 reklamných zariadení, mesto zbúra 100 nelegálnych plôch Foto: stanica.sk

Na území mesta Žilina sa nachádza zhruba 5000 reklamných informačných zariadení. Do tohto čísla spadajú aj malé reklamné plochy, ktoré firmy umiestňujú na budovy a stĺpy vereného osvetlenia. Veľká časť týchto plôch však stojí v meste nelegálne. Radnica plánuje vyčistiť naše mesto od podobných nelegálnych reklamných plôch. Podľa získaných informácií má padnúť takmer stovka z nich. 

“Máme už pripravených asi sto bilbordov, ktoré nespĺňajú zákonné požiadavky a budú zlikvidované. V roku 2012 bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktoré jasne definuje pravidlá umiestnenia, snažili sme sa tým vysporiadať aj prostredníctvom niekoľkých súdnych sporov. Išli sme však aj cestou komunikácie s reklamnými spoločnosťami a apelovali sme na to, aby samy odstránili nelegálne bilbordy,” povedal primátor Igor Choma.

Podľa slov primátora boli najväčším problémom bilbordy, ktoré sa nachádzali na súkromných pozemkoch. Tam mesto nemalo dosah. V každom prípade musia bilbordy spĺňať stavebné podmienky a to znamená, že musia mať vydané platné stavebné povolenie, vyjadrenie architekta aj dopravného inšpektorátu.

Mesto nezbúra tie bilbordy, ktorých majitelia budú vedieť preukázať ich legálnosť. Mnoho z týchto reklamných zariadení je odstránených aj na základe súdneho príkazu. Do dnešnej doby na území mesta ubudlo už mnoho plôch a pozitívnou správou je, že boj proti vizuálnemu a reklamnému smogu je úspešný a výsledky viditeľné. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu