Rádioaktívny odpad uložený na Úrade verejného zdravotníctva v Žiline bol dnes odvezený do Jaslovských Bohuníc


Foto: Rádioaktívny odpad uložený na Úrade verejného zdravotníctva v Žiline bol dnes odvezený do Jaslovských Bohuníc Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS, a. s.) z Jaslovských Bohuníc dnes dopoludnia prevzala rádioaktívny odpad z Úradu verejného zdravotníctva v Žiline. Dôvodom odstránenia starých nepoužívaných žiaričov bola najmä snaha o zaistenie bezpečnosti občanov a ochranu životného prostredia, ako aj o zníženie rizika nelegálneho využitia tohto materiálu.

Takzvané historické rádioaktívne materiály sú často dlhé desaťročia skladované v rôznych vedeckých a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Ide zväčša o prístroje využívané na diagnostiku alebo liečbu onkologických ochorení, prípadne materiál, zariadenia či meracie prístroje z výskumných alebo priemyselných inštitúcií.

„Po ich prevzatí ich JAVYS odborne, bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky efektívne, s dôrazom na radiačnú ochranu obyvateľstva a ochranu životného prostredia spracováva a ukladá,“ vysvetlila Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti JAVYS, a. s.

Z Úradu verejného zdravotníctva v Žiline dnes pracovníci spoločnosti prevzali tri beta-žiariče, ktorých rádioaktivita je spolu 370 megabecquerelov. Tento konkrétny typ zariadení je však možné bezpečne odtieniť tenkou vrstvou kovu natoľko, aby žiarenie nepredstavovalo žiadnu hrozbu pre okolie.

„Každý je vložený do samostatného obalu, ktorým je odtienený dávkový príkon na úroveň pozadia. Všetky žiariče budú umiestnené do jedného 200 litrového MEVA suda a budú odvezené na spracovanie v jadrovom zariadení Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov (vysokotlakým lisovaním) v Jaslovských Bohuniciach,“ upresnila Miriam Žiaková.

Prečítajte si viac: