O zmenách v organizácii dopravy na Hlinách a Bôriku prebehli dve verejné diskusie, autá jazdia aj v protismere


Foto: O zmenách v organizácii dopravy na Hlinách a Bôriku prebehli dve verejné diskusie, autá jazdia aj v protismere

Koncom roka 2021 došlo v žilinských mestských častiach Hliny a Bôrik k viacerým zmenám v organizácii dopravy. Najväčšmi dotknutá bola lokalita ohraničená od juhu ulicami Centrálna a Pod Hájom, zo západnej strany Hlinskou ulicou, od severu Nešporovou ulicou a z východnej strany ulicou Na Malý Diel.

V riešenom území bolo zjednosmernených 10 z celkových 40 ulíc, čo umožnilo vytvorenie nových parkovacích miest, ktoré sú podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka jasne vyznačené. Pribudla aj oficiálna možnosť parkovania na uliciach pre návštevy miestnych obyvateľov, ktorá dovtedy neexistovala bez porušenia dopravných pravidiel. Maximálna povolená rýchlosť bola plošne znížená z 50 na 30 kilometrov za hodinu.

Mesto okrem toho myslelo aj na zvýšenie bezpečnosti školopovinných detí, ktoré musia každodenne prechádzať cez uvedené cesty. „Pri škole bola zriadená školská zóna s prvkami upokojenia dopravy na vozovke a na hlavnej radiále ul. A. Rudnaya pribudli vyvýšené priechody pre chodcov. Pilotne tam bol na zimu osadený jeden, ktorý sa osvedčil a zvyšné pribudnú na jar,“ uviedol hovorca mesta Žilina.

Niektorí obyvatelia tohto územia však so zmenami nesúhlasia. Situácia sa skomplikovala hlavne pre motoristov, ktorí sú nútení niektoré ulice obchádzať. Nespokojní sú aj ľudia, ktorým sa kvôli jednosmerným cestám a parkovacím miestam náročnejšie vchádza na vlastné pozemky. Začiatkom januára neznáma osoba vyjadrila svoj názor odpílením zvislého dopravného značenia, ktoré označovalo jednosmernú premávku a zákaz vjazdu. O tomto incidente aj o zmenách organizácie dopravy na tomto území sme informovali v predošlom článku.

Táto správa vyvolala zmiešané reakcie medzi našimi čitateľmi, a to najmä tými, ktorých sa zmeny priamo dotkli. Zatiaľ čo niektorí riešenie mesta vítajú, iných práve tento incident podnietil k vyjadreniu svojich názorov či už priamo v podnetoch pre mesto, alebo na sociálnych sieťach.

„Nikto so mnou nediskutoval, nikto sa ma na nič nepýtal, len mi urobili parkovacie miesto dosť blízko brány, z ulice spravili jednosmerku. Nebudem píliť značky, ale som s týmto riešením na 150% nespokojný. Mám rohový dom a aby som sa otočil správnym smerom musím sa na dvakrát z dvora vytáčať v podstate v križovatke. Je to nielen nepohodlné ale aj nebezpečné, neschvaľujem tu ničenie majetku, ale táto zmena organizácie dopravy obyvateľom bôrika jednoznačne uškodila,“ vyjadril svoj nesúhlas Marek v komentári pod článkom zdieľaným na facebooku.

Okrem Mareka sa viacerí obyvatelia riešeného územia sťažovali, že o zmenách v organizácii dopravy neboli vopred informovaní a nedostali šancu o nich komunikovať. Mesto sme preto oslovili s otázkami, či prebehla verejná diskusia o navrhovaných zmenách, akým spôsobom o nej boli obyvatelia informovaní a koľkí sa jej zúčastnili.

„Organizovali sa dve verejné prerokovania, online aj osobne, za účasti občanov, zástupcov mesta, kompetentných pracovníkov oddelenia dopravy mestského úradu, poslancov za volebný obvod,“ odpovedal  hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Obyvatelia mali byť podľa neho o týchto diskusiách informovaní v dostatočnom predstihu prostredníctvom príspevkov v Radničných novinách, ktoré sú distribuované do všetkých poštových schránok v Žiline, sociálnych sietí mesta, internetovej stránky mesta, poslancov za volebný obvod a rôznych masmédií.

Online stretnutia, ktoré bolo zorganizované ako prvé, sa údajne zúčastnilo 50 až 60 ľudí, na osobnú diskusiu sa dostavilo približne 30 osôb. Všetky pripomienky občanov boli podľa hovorcu mesta posúdené dopravným projektantom a tie relevantné boli po odsúhlasení dopravným inšpektorátom zapracované do plánov na zmenu organizácie dopravy v dotknutej oblasti.

„Je nutné podotknúť, že ak evidujeme prejavy nespokojnosti, ide o subjektívne názory občanov. Zvyknutí totiž boli na pôvodnú organizáciu dopravy, ktorá nie je adekvátna súčasným potrebám mobility, pričom často porušovali dopravné predpisy (napr. parkovanie, rýchlosť). Počet parkovacích miest sa neznížil, keďže žiadne oficiálne parkovacie miesta na týchto uliciach neboli. Ľudia si tu parkovali ľubovoľne po oboch stranách ulíc, čím sústavne porušovali pravidlá cestnej premávky. Nikto neponechával šesťmetrovú voľnú šírku pre oba smery jazdy a kľučkovalo sa pomedzi autá,“ doplnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Mestská polícia v uvedenej lokalite eviduje od zmeny dopravného značenia zvýšené porušovanie dopravných predpisov, medzi nimi napríklad aj jazdu v protismere. Aby predišli ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky, zvýšili na tomto mieste frekvenciu a množstvo hliadok. Zástupca náčelníka Mestskej polície Žilina Martin Matejko hovorí, že takýto postup je štandardný po každej výraznej zmene v organizácii dopravy.

„Počas prvých dní vykonávajú príslušníci mestskej polície preventívno-bezpečnostné akcie vo forme tlačeného upozorňovania vodičov stojacich v rozpore s novou úpravou cestnej premávky. Následne, po niekoľkých dňoch, pristupujú k profylaktickej a represívnej činnosti,“ uviedol Martin Matejko.

 Vodiči podľa neho vo všeobecnosti zvyknú častejšie porušovať dopravné predpisy na miestach, kde bola organizácia dopravy zmenená. Poškodzovanie dopravného značenia je údajne ojedinelé, napriek tomu k nemu dochádza napríklad na ulici Alexandra Rudnaya, kde neznáma osoba pravidelne demontuje časti spomaľovacích prahov.

„Každá zmena miestnej úpravy cestnej premávky na akomkoľvek mieste vplýva na motoristov. Niektorí naďalej stereotypne stávajú na „obvyklých“ miestach alebo jazdia rovnakými trasami. Iní porušujú dopravné predpisy vedome a prejavujú tak svoj nesúhlas so zmenami,“ dodal zástupca náčelníka mestskej polície.

Prečítajte si viac: