Na sídlisku Hliny niekto odpílil nové dopravné značky, ktoré menia organizáciu dopravy


Foto: Na sídlisku Hliny niekto odpílil nové dopravné značky, ktoré menia organizáciu dopravy

V žilinských mestských častiach Bôrik a Hliny došlo koncom minulého roka k zmene organizácie dopravy v podobe zjednosmernenia ulíc. Kým jedna časť obyvateľov riešenie víta, druhá s ním na sociálnych sieťach vyjadrila nespokojnosť. Vďaka jednosmerným uliciam vznikli oficiálne vyznačené parkovacie miesta a priestor pre cyklistov, motoristom sa však skomplikovala cesta do určitých lokalít.

Samospráva pristúpila k zmenám preto, aby upokojila dopravnú situáciu a zároveň dosiahla zníženie rizika vzniku dopravných kolízií či zvýšila bezpečnosť chodcov a cyklistov. Okrem zjednosmernenia ulíc sa plošne znížila maximálna povolená rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu.

Riešené územie je od západu ohraničené Hlinskou ulicou, zo severu Nešporovou ulicou, od východu ulicou Na Malý Diel a od juhu ulicami Centrálna a Pod Hájom. 

Príprave predchádzalo zhodnotenie situácie. Pracovníci mestského úradu najskôr vykonali obhliadky spojené s monitorovaním dopravnej situácie. Následne sa uskutočnili stretnutia mestských poslancov, zástupcov mesta, dopravného inžiniera a zodpovedného projektanta. Ďalším krokom bola diskusia s miestnymi obyvateľmi.

Prijaté opatrenia sú v platnosti len niekoľko týždňov a na ulici Bajzova už zaznamenali prvé poškodenia dopravných značiek. Neznáma osoba tam demontovala zvislé značenie vyznačujúce jednosmernú premávku so zákazom vjazdu a ponechala ho odložené na kraji cesty.

Či ide o protest obyvateľov alebo vandalizmus, zatiaľ nie je známe. Podobné situácie evidujú aj ľudia žijúci na ulici Alexandra Rudnaya. Po osadení spomaľovacích prahov na zvýšenie bezpečnosti niekto sústavne vykonáva ich demontáž. Samospráva už posledné roky chýbajúce časti nenahrádza a autá tak môžu jazdiť plynule.


Prečítajte si viac: