Do národnej súťaže eTwinning 2021 sa zapojila aj Žilina, medzi TOP 3 má najviac škôl


Foto: Do národnej súťaže eTwinning 2021 sa zapojila aj Žilina, medzi TOP 3 má najviac škôl

Do aktuálneho ročníka súťaže eTwinning bolo zapojených 55 medzinárodných projektov, ktoré vytvorili učitelia spolu so študentmi počas školského roka 2020/2021. Tie najlepšie získali prestížne ocenenie.

V Žiline sa medzi víťazov národnej súťaže dostali do trojice najlepších školy ZŠ Školská a ZŠ Martinská, medzi SŠ zvíťazilo Gymnázium Veľká Okružná. Témou tohto roka bola mediálna gramotnosť a dezinformácie.

Súťažilo sa v troch kategóriách, a to:

  • materská škola (MŠ),
  • základná škola (ZŠ),
  • stredná škola (SŠ). 

Študenti gymnázia Veľká Okružná zo Žiliny spolu s medzinárodným tímom študentov študovali, ako uplatňovať kritické myslenie vo svete dezinformácií alebo v témach ako zdravotná starostlivosť, sloboda prejavu či „zero waste“. Vytvorili aj 5-minútové tematické videá v anglickom jazyku a aj špeciálne vydanie e-book knihy European Youth Is Debating. Učitelia a študenti získali diskusiou na 7 kontroverzných tém 1. miesto v kategórii SŠ. 

Téma životného prostredia dominovala v kategórii základných škôl a v kategórii materských škôl zas téma zdravého životného štýlu. Víťazi získali pre školu notebook, ktorý môžu využívať na prácu na projektoch eTwinning a žiaci získali darčeky a poukážky na nákup kníh. 

Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia: MŠVVaŠ SR, Národnej agentúry Erasmus+, Štátnej školskej inšpekcie, odboru školstva ŽSK, odboru školstva krajského školského úradu Mesta Žilina a zamestnanci eTwinning Slovensko. 

Program eTwinning hodnotia študenti a celkovo mladí ľudia ako jeden z najmotivujúcejších spôsobov vzdelávania. Vyzdvihovaná je aj angličtina, ktorá sa v tomto projekte využíva.

„Učitelia aj ich študenti najmä v týchto časoch intenzívnejšie vnímajú, že vzájomná podpora a kreatívny prístup v projektoch naberá na význame a vo výstupe projektov je to aj vidieť. Byť súčasťou komunity ako je eTwinning dáva učeniu fantastickú atmosféru,“ tvrdí Katarína Hrbáňová, koordinátorka eTwinning z UNIZA.

eTwinning - Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl. Ponúka platformu pre zamestnancov (učiteľov, riaditeľov škôl, knihovníkov atď.), ktorí pracujú v škole v jednej zo zapojených európskych krajín, aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty a boli súčasťou najzaujímavejšej  vzdelávacej komunity v Európe. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +.


Prečítajte si viac: