Na pumpe v Žilinskom regióne predávali opakovane falošnú naftu


Foto: Na pumpe v Žilinskom regióne predávali opakovane falošnú naftu Foto: agat.sk

Aj napriek zmene majiteľa bližšie nešpecifikovanej čerpacej stanice tankovali zákazníci falošnú naftu. Prípad pumpy v žilinskom regióne vyvoláva v šoféroch pochybnosti, do svojích áut totiž opäť nevedomky tankovali vykurovacie alebo mazacie oleje. Namiesto motorovej nafty.  Expertíza viacnásobne odobratých vzoriek preukázala opätovný podvod zo strany prevádzkovateľa pumpy.

Majitelia sa nepoučili

“Colný úrad uznal majiteľa čerpacej stanice zo žilinského regiónu zodpovedným za to, že z výdajných stojanoch určených na naftu v minulosti opakovane predával svojim zákazníkom iný tovar ako deklaroval. Keď pred vyše dvoma rokmi odobrali colníci z výdajných stojanov vzorky, odborná expertíza preukázala, že namiesto nafty sa v nich nachádzajú vykurovacie oleje. Odvtedy sa na čerpačke vykonali aj ďalšie kontroly s cieľom zistiť, či došlo k náprave,” uvádza Finančná správa Slovenskej republiky.

Majitelia tak mali šancu napraviť chybu predošlých prevádzkovateľov. Výsledky prekvapili aj colníkov, ktorí očakávali zjednanie podvodného stavu. “A výsledok? Situácia z vlaňajšieho obdobia sa ešte niekoľkokrát zopakovala a preukázalo sa, že odberatelia zo stojanov určených pre naftu do vozidiel znovu tankovali vykurovacie alebo mazacie oleje, veľmi sa približujúce svojim zložením motorovej nafte,” dopĺňa Finančná správa.

Okrádanie štátu na daniach, nepovolená distribúcia

Okrem toho, že majiteľ spôsobil problémy majiteľom automobilov, nevyhne sa ani trestu zo strany štátu. Neminie ho totiž mastná pokuta. “Majiteľ čerpacej stanice spôsobil svojím konaním škodu štátu aj zákazníkom, ktorým mohli tieto oleje použité ako pohonná látka poškodiť motory áut. Finančné rozdiely vo výške 11 169 eur vzniknuté na spotrebnej dani nesprávnym uvádzaním rôznych druhov olejov namiesto motorovej nafty si musí doplatiť.”

Dnes už má v prenájme problematickú čerpaciu stanicu nový prevádzkovateľ. Zarážajúce je, že aj u neho sa už colníci stihli presvedčiť o tom, že pokračuje v šľapajach svojho predchodcu. Nafta, ktorú predával svojim zákazníkom, nespĺňala stanovené normy pre tento druh tovaru. Potvrdili to najčerstvejšie výsledky z expertízy, ktorej sa pohonná látka odobratá zo stojana podrobila. Colníci už vyvodzujú za preukázané nedostatky opatrenia a preverujú viacero porušení zákona. Pridá sa k nim aj ďalší fakt, zistený predaj nafty bez platného povolenia na distribúciu, za čo mu tiež hrozí pokuta, tentoraz vo výške 10 000 eur. 

Žilinskí colníci naďalej pokračujú v odhaľovaní nekalých praktík niektorých podnikateľov, ktorí sa snažia na úkor motoristov zbohatnúť predajom nekvalitného paliva zdaneného nižšou sadzbou dane určeného zväčša len na vykurovacie účely.Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky