Zmluvu medzi mestom Žilina a advokátmi skúma Úrad pre verejné obstarávanie


Foto: Zmluvu medzi mestom Žilina a advokátmi skúma Úrad pre verejné obstarávanie Foto: ilustračné - pixabay

V pondelok žilinskí mestskí poslanci v tesnom hlasovaní rozhodli, že návrh na ukončenie zmluvy s právnickou spoločnosťou Karkó, s.r.o. nebol schválený. Za uznesenie hlasovalo 15 prítomných poslancov, 8 sa zdržalo a 8 nehlasovalo vôbec.

O jeden hlas tým nebol prijatý návrh, ktorý sa zaoberal skončením zmluvného vzťahu s právnikmi zastupujúcimi mesto pri dohode o vyrovnaní s podnikateľom Georgeom Trabelssiem. Advokáti mesta dosiahli v decembri finálnu podobu návrhu na vyrovnanie, v dvoch variatnoch ho predložil primátor Peter Fiabáne na mimoriadne zasadnutie.

Štyri dni pred Vianocami však zastupiteľský zbor o návrhu ani nehlasoval, a poveril primátora ďalším vyjednávaním. Zmluva po pondelkovom rozhodnutí poslancov platí naďalej. O tom či bola uzatvorená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (ZVO), už rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Vo veci poskytovania právnych služieb mestu Žilina na základe Zmluvy č. 372/2019 z 10. júla 2019, bol Úradu pre verejné obstarávanie 16. augusta 2019 doručený podnet, ktorého obsahom bola žiadosť o usmernenie k aplikácii ZVO, ktoré úrad (Inštitút verejného obstarávania) poskytol 11. septembra 2019,“ potvrdila hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková.

Časť poslancov sa zdržala vyjadrenia názoru v hlasovaní práve pre prebiehajúce rozhodovanie zo strany ÚVO. Kedy bude ukončené nateraz úrad prostredníctvom hovorkyne nespresnil:

„Vzhľadom na to, že súčasťou uvedeného podnetu bola aj žiadosť o preskúmanie postupu mesta Žilina v predmetnej veci, úrad (Odbor dohľadu) následne za účelom porovnania súladu konania verejného obstarávateľa so ZVO, opakovane požiadal verejného obstarávateľa o poskytnutie informácií potrebných pre riadne posúdenie veci a vyhodnotenie predmetného podnetu úradom. Posúdenie a vyhodnotenie podnetu v súčasnosti nie je ukončené, preto úrad nemôže v danej veci poskytnúť bližšie informácie.“


Prečítajte si viac: